Арнаулы параметрлерді қалпына келтіріңіз

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Пайдаланушы параметрлерін әдепкі мәндеріне қалпына келтіріңіз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау