f3: реттелетін басқару элементтері (ойнату)

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Ойнату кезінде камера түймелеріне тағайындалған рөлді таңдаңыз.

ОпцияРөлСипаттама
j[ AE-L/AF-L түймесі ]g[ Қорғау ]Ағымдағы суретті қорғау үшін басқару түймесін басыңыз.
c[ Рейтинг ]Басқару түймесін басқан кезде, көрсетілетін кескіннің бағалау параметрін өзгерту үшін 4 немесе 2 түймесін басуға немесе негізгі басқару дискін бұруға болады.
p[ Масштабтауды қосу/өшіру ]Ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді үлкейту үшін басқару түймесін басыңыз (масштабтау арақатынасы алдын ала таңдалған). Масштабтаудан бас тарту үшін қайта басыңыз.
  • Масштабтау арақатынасын таңдау үшін [ Масштабтауды қосу/өшіру ] түймесін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
  • Масштабтау толық кадрда да, нобайды ойнатуда да қолжетімді.
[ Жоқ ]Бақылаудың әсері жоқ.
k[ OK түймесі ]*n[ Нобай қосу/өшіру ]Толық кадрда ойнату, 4, 9 және 72 кадрлық нобайларды ойнату және күнтізбеде ойнату арасында ауысу үшін басқару түймесін басыңыз.
o[ Гистограммаларды қарау ]Басқару түймесі басылған кезде гистограмма көрсетіледі. Гистограмма дисплейі толық кадрда да, нобайды ойнатуда да қол жетімді.
p[ Масштабтауды қосу/өшіру ]Ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді үлкейту үшін басқару түймесін басыңыз (масштабтау арақатынасы алдын ала таңдалған). Масштабтаудан бас тарту үшін қайта басыңыз.
  • Масштабтау арақатынасын таңдау үшін [ Масштабтауды қосу/өшіру ] түймесін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
  • Масштабтау толық кадрда да, нобайды ойнатуда да қолжетімді.
u[ Қалтаны таңдау ]Ойнату үшін қалтаны таңдауға болатын [ Қалтаны таңдау ] тілқатысу терезесін көрсету үшін басқару түймесін басыңыз.
  1. Таңдалған опцияға қарамастан, бейне толық кадрда көрсетілгенде J түймесін басу бейнені ойнатуды бастайды.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау