Жарықтықты бақылау

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

Монитордың жарықтығын реттеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз. Жарықтықты жоғарылату үшін жоғары мәндерді, жарықтылықты азайту үшін төмен мәндерді таңдаңыз.

  • [ Монитордың жарықтығы ] монитор белсенді дисплей болған кезде ғана реттеуге болады. Монитор режимі үшін [ Тек көріністапқыш ] таңдалғанда немесе көзіңіз көріністапқышта болғанда оны реттеу мүмкін емес.
  • Жоғары мәндер батареяның төгілуін арттырады.