e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Жарқылды синхрондау жылдамдығын таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
[ 1/200 с (авто жиілік) ]Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау үйлесімді жарқыл бөліктерімен қосылады және басқа жарқыл бөліктері үшін ең жоғары синхрондау жылдамдығы 1/200 с болып орнатылады.
  • Камера P немесе A режимінде 1/200 с ысырма жылдамдығын көрсеткенде, нақты ысырма жылдамдығы 1/200 с жылдамырақ болса, автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау іске қосылады. Жарқыл автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондауды қолдаса, камера ысырма жылдамдығын 1/4000 с жылдам таңдай алады.
  • S немесе M режимінде пайдаланушы автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондауды қолдайтын жарқыл бөліктерін пайдаланған кезде ысырма жылдамдығын 1/4000 с жылдам таңдай алады.
  • S немесе M режимінде ысырма жылдамдығын теру X күйіне орнатылса, ысырма жылдамдығы 1/200 с етіп орнатылады.
[ 1/200 с ]Жарқылды синхрондау жылдамдығы таңдалған мәнге орнатылды, ол 1/200 мен 1/60 с аралығында болуы мүмкін.
  • S немесе M режимінде ысырма жылдамдығын теру X күйіне орнатылған болса, ысырма жылдамдығы синхрондау жылдамдығымен бірдей болады.
  • S немесе M режимінде ысырма жылдамдығын теру синхрондау жылдамдығынан жылдамырақ жылдамдыққа орнатылса, ысырма жылдамдығы синхрондау жылдамдығымен бірдей болады.
[ 1/160 с ]
[ 1/125 с ]
[ 1/100 с ]
[ 1/80 с ]
[ 1/60 с ]

Жарқылды синхрондау жылдамдығы шегінде ысырма жылдамдығын бекіту

S және M режимдерінде ысырма жылдамдығын ысырма жылдамдығын теруді X күйіне орнату арқылы Custom Setting e1 [ жарқылды синхрондау жылдамдығы ] үшін таңдалған мәнге бекітуге болады. Суретке түсіру дисплейінде жарқылды синхрондау жылдамдығымен бірге X (жарқылды синхрондау көрсеткіші) пайда болады.

Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау

  • Автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондау жарқылды камера қолдайтын ең жоғары ысырма жылдамдығында пайдалануға мүмкіндік береді. [ 1/200 с (Auto FP) ] таңдалғанда, камера жарқылды синхрондау жылдамдығынан жылдамырақ ысырма жылдамдықтарында автоматты FP жоғары жылдамдықты синхрондауды қосады. Бұл нысан ашық күн сәулесінде артқы жарықтандырылған болса да, өріс тереңдігін азайту үшін максималды апертураны таңдауға мүмкіндік береді.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау