e4: Авто c ISO сезімталдығын басқару

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Жарқылмен суретке түсіру кезінде ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару қосылған кезде камераның экспозицияны реттеу үшін не мақсат ететінін таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
e[ Тақырып және фон ]Камера ISO сезімталдығын реттеу кезінде негізгі нысанды да, фондық жарықтандыруды да ескереді.
f[ Тек тақырып ]ISO сезімталдығы тек негізгі нысанның дұрыс экспозициясын қамтамасыз ету үшін реттеледі.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау