a4: Қолданылатын фокус нүктелері

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

AF үшін [ Авто-аумақтық AF (адамдар) ] немесе [ Авто-аумақтық AF (жануарлар) ] опцияларынан басқа опция таңдалғанда, фокустау нүктесін қолмен таңдау үшін қолжетімді фокус нүктелерінің санын таңдаңыз. аймақ режимі.

ОпцияСипаттама
6[ Барлық ұпайлар ]Ағымдағы AF аймағы режимінде қолжетімді әрбір фокустау нүктесін таңдауға болады. Қол жетімді нүктелердің саны AF аймағы режиміне байланысты өзгереді.
7[ Ауыспалы нүктелер ][ Барлық нүктелер ] таңдалған кезде қолжетімді фокус нүктелерінің саны қол жетімді санның төрттен біріне дейін азаяды. Фокустау нүктесін жылдам таңдау үшін пайдаланыңыз. [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] немесе [ Wide area AF (L-animals) ] режимінде қолжетімді фокус нүктелерінің саны өзгермейді. .

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау