Жоғары ISO NR

  1. G түймесі
  2. C фотосурет түсіру мәзірі

Жоғары ISO сезімталдықта түсірілген фотосуреттерді «шуды» азайту үшін өңдеуге болады (кездейсоқ бөлінген жарқын пикселдер).

ОпцияСипаттама
[ Жоғары ]Барлық ISO сезімталдықта түсірілген фотосуреттердегі шуды азайтыңыз. Сезімталдық неғұрлым жоғары болса, әсер соғұрлым жоғары болады. Орындалған шуды азайту мөлшерін [ Жоғары ], [ Қалыпты ] және [ Төмен ] ішінен таңдаңыз.
[ Қалыпты ]
[ Төмен ]
[ Өшірулі ]Шуды азайту қажет болған жағдайда ғана орындалады. Орындалған шуды азайту мөлшері әрқашан [ Төмен ] таңдалған кезден төмен.