Өлшемін өзгерту

 1. G түймесі
 2. N ретуш мәзірі

Таңдалған фотосуреттердің шағын көшірмелерін жасаңыз.

Бірнеше кескіннің өлшемін өзгерту

Егер ретуш мәзіріне G түймесі арқылы кірген болсаңыз, бірнеше таңдалған кескіннің өлшемін өзгертуге болады.

 1. Өңдеу мәзірінде [ Өлшемін өзгерту ] таңдаңыз.

  [ Өлшемін өзгерту ] тармағын бөлектеп 2 түймесін басыңыз .
 2. Өлшемді таңдаңыз.
  • [ Өлшемді таңдау ] түймесін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
  • 1 және 3 көмегімен қажетті өлшемді (пиксельдегі ұзындық) бөлектеңіз және J түймесін басыңыз.
 3. Суреттердің қалай таңдалатынын таңдаңыз.
  ОпцияСипаттама
  [ Сурет(дер)ді таңдау ]Таңдалған суреттердің өлшемін өзгерту. Бірнеше суретті таңдауға болады.
  [ Күнді таңдау ]Таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттердің өлшемін өзгертіңіз.
  [ Қалтаны таңдау ]Таңдалған қалтадағы барлық суреттердің өлшемін өзгертіңіз.
 4. Суреттерді таңдаңыз.
  [Суреттерді таңдау] параметрін таңдасаңыз:
  • Мульти селекторды пайдаланып суреттерді бөлектеңіз.
  • Үлкейтілген бөлектелген суретті көру үшін X түймесін басып тұрыңыз.
  • Бөлектелген суретті таңдау үшін W ( Q ) түймесін басыңыз. Таңдалған суреттер 8 белгішесі арқылы көрсетіледі. Ағымдағы суретті таңдаудан бас тарту үшін W ( Q ) түймесін қайтадан басыңыз; 8 енді көрсетілмейді. Таңдалған суреттердің барлығы 2-қадамда таңдалған өлшемде көшіріледі.
  • Таңдау аяқталғаннан кейін жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.
  [Күнді таңдау] таңдасаңыз:
  • Мульти селекторды пайдаланып күндерді бөлектеңіз және ( M ) таңдау немесе таңдауды алып тастау ( U ) үшін 2 түймесін басыңыз.
  • ( M ) белгісімен белгіленген күндерде түсірілген барлық суреттер 2-қадамда таңдалған өлшем бойынша көшіріледі.
  • Таңдау аяқталғаннан кейін жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.
  [Қалтаны таңдау] таңдасаңыз:
  Қалтаны бөлектеп, таңдау үшін J түймесін басыңыз; таңдалған қалтадағы барлық суреттер 2-қадамда таңдалған өлшемде көшіріледі.
 5. Өлшемі өзгертілген көшірмелерді сақтаңыз.
  • Растау диалогы көрсетіледі; [ Иә ] бөлектеліп, өлшемі өзгертілген көшірмелерді сақтау үшін J түймесін басыңыз.
  • Барлық көшірмелер жасалмай тұрып әрекетті тоқтату үшін G түймесін басыңыз; растау диалогтық терезесі көрсетілгенде [ Иә ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

Өлшемін өзгерту

Көшіру өлшеміне байланысты өлшемі өзгертілген көшірмелер көрсетілгенде ойнатуды масштабтау қол жетімді болмауы мүмкін.