Picture Control параметрін орнатыңыз

  1. G түймесі
  2. 1 бейне жазу мәзірі

Бейнелер үшін Picture Control таңдаңыз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз ( Суретті басқаруды орнату ).