Picture Control параметрін орнатыңыз

  1. G түймесі
  2. 1 бейне жазу мәзірі

Бейнелер үшін Picture Control таңдаңыз. Фотосуреттер үшін таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз (Picture Control параметрін орнатыңыз ).