Камера дисплейлері

Көрнекілік үшін дисплейлер барлық индикаторлар жанып тұрған күйде көрсетіледі.

Монитор

Фото режимі

1Түсіру режимі ( режим таңдау құралы )
2Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (бағдарламаланған автоматты) )
3AF аймағы жақшалары ( AF аймағы режимі )
4Жарқыл режимі ( Жарқыл режимдері )
5Аралық таймер индикаторы ( аралық таймер түсіру )
1 белгіше ( 1 белгіше )
«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Батарея мен жад картасын салу, Жад картасы салынбаған )
6Шығару режимі ( босату режимі )
7Фокус нүктесі ( Фотосуреттерді түсіру ( b авто ) , AF аймағы режимі )
8Фокус режимі ( фокус режимі )
9AF аймағы режимі ( АФ аймағы режимі )
10Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )
11Суретті басқару ( суретті басқаруды орнату )
12Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( смарт құрылғыға қосылу )
Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )

13Ақ балансы ( Ақ балансы , Ақ балансы , Ақ балансы )
14Кескін аймағы ( сурет аймағын таңдау )
15Кескін өлшемі ( сурет өлшемі )
16Сурет сапасы ( сурет сапасы )
17i белгішесі ( i мәзірі )
18Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB брекетинг индикаторы ( Ақ түс балансының кронштейні )
ADL жақша индикаторы ( ADL брекетинг )
HDR индикаторы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )
19Экспозиция және жарқылды брекеттеу ретіндегі түсірілімдер саны ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB жақша реттілігіндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансының жақшасы )
ADL жақша тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL жақша )
HDR экспозициясының дифференциалы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция саны ( Бірнеше экспозиция жасау )
20Экспозиция индикаторы
Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция компенсациясы ( экспозиция компенсациясы дискі )
Автоматты жақша ( Автоматты жақша )

21Жарқылға дайын индикатор ( камерадағы жарқылды пайдалану )
22“k” (1000 экспозиция үшін жад сақталғанда пайда болады; Қалған экспозициялар саны )
23Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )
24Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым индикаторы (Алғаш рет қосылуда: Жұптастыру )
25ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдық дискі )
26ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық параметрлері )
27Экспозиция компенсациясы индикаторы ( экспозиция компенсациясы дискі )
28Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Жарқыл компенсациясы )
29Субъектіні бақылау AF ( Subject-tracking AF )
30Диафрагма ( A (диафрагма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
31Ысырма жылдамдығы ( S (ысырма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
32Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )
33FV құлпы индикаторы ( FV құлпы )
34Өлшеу ( өлшеу )
35Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Экспозицияны құлыптау )

36Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )
37USB қуатын жеткізу ( USB қуатын жеткізу )
38Жыпылықтауды анықтау ( жыпылықтауды азайту арқылы түсіру )
39Ысырма түрі ( d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет ( Үнсіз фотосурет )
40Экспозицияны кешіктіру режимі ( d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
41Фокус индикаторы ( Қолмен фокустау )
42Дірілді азайту ( дірілді азайту )
43Сенсорлық түсіру ( сенсорлық басқару элементтері , сенсорлық ысырма )
44Тікелей көріністі алдын ала қарау индикаторы ( d7: Тікелей көрініске параметрлерді қолдану )
45Температура туралы ескерту

Температура туралы ескертулер

  • Камера температурасы көтерілсе, температура ескертуі және кері санақ таймері көрсетіледі. Таймер нөлге жеткенде, түсіру дисплейі өшеді.
  • Отыз секунд белгісіне жеткенде таймер қызыл түске айналады. Кейбір жағдайларда таймер камера қосылғаннан кейін бірден көрсетілуі мүмкін.

Ешқандай жад картасы салынбаған

Егер жад картасы салынбаса, түсіру дисплейінде «жад картасы жоқ» индикаторы және [–E–] пайда болады.


Ақпараттық дисплей

1Түсіру режимі ( режим таңдау құралы )
2Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (бағдарламаланған автоматты) )
3Ысырма жылдамдығы ( S (ысырма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
4Диафрагма ( A (диафрагма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
5Экспозиция индикаторы
Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция компенсациясы ( экспозиция компенсациясы дискі )
Экспозиция және жарқыл жақшасы ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB кронштейні ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақшалау ( ADL жақшалау )
6Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

7Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Жарқыл компенсациясы )
8Экспозиция компенсациясы индикаторы ( экспозиция компенсациясы дискі )
Экспозиция компенсациясының мәні ( Экспозиция өтемінің дискі )
9Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB брекетинг индикаторы ( Ақ түс балансының кронштейні )
ADL жақша индикаторы ( ADL брекетинг )
HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )
10“k” (1000 экспозиция үшін жад сақталғанда пайда болады; Қалған экспозициялар саны )
11Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )
12i белгішесі ( i мәзірі )
13ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдық дискі )
14ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық параметрлері )
15FV құлпы индикаторы ( FV құлпы )
16Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Экспозицияны құлыптау )

17Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( смарт құрылғыға қосылу )
Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )
18Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым индикаторы (Алғаш рет қосылуда: Жұптастыру )
19Ұзақ экспозиция шуды азайту индикаторы ( Ұзақ экспозиция NR )
20Ысырма түрі ( d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет ( Үнсіз фотосурет )
21Экспозицияны кешіктіру режимі ( d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
22Аралық таймер индикаторы ( аралық таймер түсіру )
1 белгіше ( 1 белгіше )
23Жарқылды басқару режимі ( Жарқылды басқару режимі )
24«Дыбыстық сигнал» индикаторы ( Дыбыстық сигнал опциялары )
25Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )
26USB қуатын жеткізу ( USB қуатын жеткізу )
27Wi-Fi қосылымы ( Wi-Fi қосылымы )
28Шығару режимі ( босату режимі )
29AF аймағы режимі ( АФ аймағы режимі )
30Фокус режимі ( фокус режимі )
31Дірілді азайту ( дірілді азайту )
32Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )
33Өлшеу ( өлшеу )
34Кескін өлшемі ( сурет өлшемі )
35Ақ балансы ( Ақ балансы , Ақ балансы , Ақ балансы )
36Picture Control орнату ( Picture Control орнату )
37Сурет сапасы ( сурет сапасы )
38Жарқыл режимі ( Жарқыл режимдері )
39Температура туралы ескерту

Бейне режимі

1Жазу көрсеткіші ( Бейнелерді жазу ( b авто ) )
«Бейне жоқ» индикаторы ( 0 белгішесі )
2Сыртқы жазуды басқару ( Диктофондар )
3Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы ( Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы )
4Қалған уақыт ( Бейне жазу ( b авто ) )
5Уақыт коды ( уақыт коды )
6Файл атауы ( файл атауы )
7Жел шуын азайту ( жел шуын азайту )
8Шығару режимі (фотосуретке түсіру; босату режимі (кадрды сақтау) )
9Дыбыс деңгейі ( микрофон сезімталдығы )
10Микрофон сезімталдығы ( Микрофон сезімталдығы )
11Жиілік реакциясы ( Frequency Response )
12Электрондық VR индикаторы ( электрондық VR )
13Бөлек дисплей ( g5: бөлектеу дисплейі )

Көріністапқыш

Фото режимі

1Батарея индикаторы ( Батарея деңгейі )
2Дірілді азайту ( дірілді азайту )
3Жарқыл режимі ( Жарқыл режимдері )
4Шығару режимі ( босату режимі )
5Фокус режимі ( фокус режимі )
6AF аймағы режимі ( АФ аймағы режимі )
7Белсенді D-Lighting ( белсенді D-Lighting )
8Суретті басқару ( суретті басқаруды орнату )
9Ақ балансы ( Ақ балансы , Ақ балансы , Ақ балансы )
10Сурет сапасы ( сурет сапасы )
11Кескін өлшемі ( сурет өлшемі )
12Кескін аймағы ( сурет аймағын таңдау )

13Bluetooth қосылымының көрсеткіші ( смарт құрылғыға қосылу )
Ұшақ режимі ( Ұшақ режимі )
14Wi-Fi қосылымының көрсеткіші ( Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым индикаторы (Алғаш рет қосылуда: Жұптастыру )
15Фокус нүктесі ( Фотосуреттерді түсіру ( b авто ) , AF аймағы режимі )
16Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB брекетинг индикаторы ( Ақ түс балансының кронштейні )
ADL жақша индикаторы ( ADL брекетинг )
HDR индикаторы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Бірнеше экспозиция жасау )
17Субъектіні бақылау AF ( Subject-tracking AF )
18Экспозиция және жарқылды брекеттеу ретіндегі түсірілімдер саны ( экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB жақша реттілігіндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансының жақшасы )
ADL жақша тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL жақша )
HDR экспозициясының дифференциалы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция саны ( Бірнеше экспозиция жасау )

19Жарқылға дайын индикатор ( камерадағы жарқылды пайдалану )
20“k” (1000 экспозиция үшін жад сақталғанда пайда болады; Қалған экспозициялар саны )
21Қалған экспозициялар саны ( Қалған экспозициялар саны , Жад картасының сыйымдылығы )
22ISO сезімталдығы ( ISO сезімталдық дискі )
23ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші ( ISO сезімталдық параметрлері )
24Экспозиция компенсациясы индикаторы ( экспозиция компенсациясы дискі )
25Жарқыл компенсациясы индикаторы ( Жарқыл компенсациясы )
26Экспозиция индикаторы
Экспозиция ( Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция компенсациясы ( экспозиция компенсациясы дискі )
Автоматты жақша ( Автоматты жақша )
27Диафрагма ( A (диафрагма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
28Ысырма жылдамдығы ( S (ысырма басымдылығы автоматты) , M (қолмен) )
29Жарқылды синхрондау көрсеткіші ( e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )
30Автоэкспозиция (AE) құлпы ( Экспозицияны құлыптау )
31Икемді бағдарлама көрсеткіші ( P (бағдарламаланған автоматты) )
32Түсіру режимі ( режим таңдау құралы )
33Өлшеу ( өлшеу )

34Фокус индикаторы ( Қолмен фокустау )
35FV құлпы индикаторы ( FV құлпы )
36Экспозицияны кешіктіру режимі ( d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
37Ысырма түрі ( d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет ( Үнсіз фотосурет )
38Жыпылықтауды анықтау ( жыпылықтауды азайту арқылы түсіру )
39Аралық таймер индикаторы ( аралық таймер түсіру )
1 белгіше ( 1 белгіше )
«Жад картасы жоқ» индикаторы ( Батарея мен жад картасын салу, Жад картасы салынбаған )
40Температура туралы ескерту
41AF аймағы жақшалары ( AF аймағы режимі )
42Тікелей көріністі алдын ала қарау индикаторы ( d7: Тікелей көрініске параметрлерді қолдану )

Бейне режимі

1Электрондық VR индикаторы ( электрондық VR )
2Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы ( Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы )
3Файл атауы ( файл атауы )
4Сыртқы жазуды басқару ( Диктофондар )
5Жазу көрсеткіші ( Бейнелерді жазу ( b авто ) )
«Бейне жоқ» индикаторы ( 0 белгішесі )
6Уақыт коды ( уақыт коды )
7Қалған уақыт ( бейне жазу ( b авто) )
8Шығару режимі (фотосуретке түсіру; босату режимі (кадрды сақтау) )
9Дыбыс деңгейі ( микрофон сезімталдығы )
10Микрофон сезімталдығы ( Микрофон сезімталдығы )
11Жиілік реакциясы ( Frequency response )
12Жел шуын азайту ( жел шуын азайту )
13Бөлек дисплей ( g5: бөлектеу дисплейі )