Камера дисплейлері

Көрнекілік үшін дисплейлер барлық индикаторлар жанып тұрған күйде көрсетіледі.

Монитор

Фото режимі

1Түсіру режимі (Режим таңдау құралы )
2Бағдарламаның икемді көрсеткіші (P (бағдарламаланған автоматты) )
3AF аймағы жақшалары (AF аймағы режимі )
4Жарқыл режимі (Жарқыл режимдері )
5Аралық таймер көрсеткіші (Аралық таймермен түсіру )
1 белгіше (1 белгішесі )
«Жад картасы жоқ» көрсеткіші (Батарея мен жад картасын салу ,Жад картасы салынбаған )
6Шығару режимі (Шығару режимі )
7Фокус нүктесі (Фотосуретке түсіру ( b авто) ,AF аймағы режимі )
8Фокус режимі (Фокус режимі )
9AF аймағы режимі (AF аймағы режимі )
10Белсенді D-жарықтандыру (Белсенді D-жарықтандыру )
11Суретті басқару (Picture Control параметрін орнатыңыз )
12Bluetooth қосылымының көрсеткіші (Смарт құрылғыға қосылыңыз )
Ұшақ режимі (Ұшақ режимі )

13Ақ баланс (Ақ баланс ,Ақ баланс ,Ақ баланс )
14Кескін аймағы (Кескін аймағын таңдаңыз )
15Кескін өлшемі (Кескін өлшемі )
16Сурет сапасы (Кескін сапасы )
17i белгішесі (i мәзірі )
18Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақша индикаторы ( ADL жақшасы )
HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Көп экспозицияны құру )
19Экспозиция және жарқылды жақша ретімен түсіру саны ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB жақша ретімен түсіру саны ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақша тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL жақшасы )
HDR экспозициясының дифференциалы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция саны ( Көп экспозицияны құру )
20Экспозиция индикаторы
Экспозиция (Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция өтемі (Экспозиция компенсациясының дискі )
Автоматты жақша (Автоматты жақша )

21Жарқылға дайын индикатор (Камерадағы жарқылды пайдалану )
22“k” (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады;Қалған экспозициялар саны )
23Қалған экспозициялар саны (Қалған экспозициялар саны ,Жад картасының сыйымдылығы )
24Wi-Fi қосылымының көрсеткіші (Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым көрсеткіші (Бірінші рет қосылу: Жұптастыру )
25ISO сезімталдығы (ISO сезімталдық дискі )
26ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық параметрлері )
27Экспозиция компенсациясы индикаторы (Экспозиция компенсациясының дискі )
28Жарқылды өтеу көрсеткіші (Жарқылды өтеу )
29Тақырыпты бақылау AF (Тақырыпты бақылау AF )
30Диафрагма (A (диафрагма басымдықты автоматты) ,M (қолмен) )
31Ысырма жылдамдығы (S (ысырма басымдылығы автоматты) ,M (қолмен) )
32Flash синхрондау көрсеткіші (e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )
33FV құлыптау индикаторы (FV құлпы )
34Өлшеу (Өлшеу )
35Автоэкспозиция (AE) құлпы (Экспозиция құлпы )

36Батарея индикаторы (Батарея деңгейі )
37USB қуатын жеткізу (USB қуатын жеткізу )
38жыпылықтауды анықтау (Жыпылықтауды азайту арқылы түсіру )
39Ысырма түрі (d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет (Үнсіз фотосурет )
40Экспозицияны кешіктіру режимі (d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
41Фокус көрсеткіші (Қолмен фокус )
42дірілді азайту (Дірілді азайту )
43Түртіп түсіру (Сенсорлық басқару элементтері ,Сенсорлық ысырма )
44Тікелей көріністі алдын ала қарау көрсеткіші (d7: Параметрлерді тікелей көрініске қолдану )
45Температура туралы ескерту

Температура туралы ескертулер

  • Камера температурасы көтерілсе, температура ескертуі және кері санақ таймері көрсетіледі. Таймер нөлге жеткенде, түсіру дисплейі өшеді.
  • Отыз секунд белгісіне жеткенде таймер қызыл түске айналады. Кейбір жағдайларда таймер камера қосылғаннан кейін бірден көрсетілуі мүмкін.

Жад картасы салынбаған

Егер жад картасы салынбаса, түсіру дисплейінде «жад картасы жоқ» индикаторы және [–E–] пайда болады.


Ақпараттық дисплей

1Түсіру режимі (Режим таңдау құралы )
2Икемді бағдарлама көрсеткіші (P (бағдарламаланған автоматты) )
3Ысырма жылдамдығы (S (ысырма басымдылығы автоматты) ,M (қолмен) )
4Диафрагма (A (диафрагма басымдықты автоматты) ,M (қолмен) )
5Экспозиция индикаторы
Экспозиция (Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция өтемі (Экспозиция компенсациясының дискі )
Экспозиция және жарқыл жақшасы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB кронштейні ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақшасы ( ADL жақшасы )
6Flash синхрондау көрсеткіші (e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )

7Жарқылды өтеу көрсеткіші (Жарқылды өтеу )
8Экспозиция компенсациясы индикаторы (Экспозиция компенсациясының дискі )
Экспозиция өтемінің мәні (Экспозиция компенсациясының дискі )
9Экспозиция және жарқылды брекеттеу индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақша индикаторы ( ADL жақшасы )
HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Көп экспозицияны құру )
10“k” (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады;Қалған экспозициялар саны )
11Қалған экспозициялар саны (Қалған экспозициялар саны ,Жад картасының сыйымдылығы )
12i белгішесі (i мәзірі )
13ISO сезімталдығы (ISO сезімталдық дискі )
14ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық параметрлері )
15FV құлыптау индикаторы (FV құлпы )
16Автоэкспозиция (AE) құлпы (Экспозиция құлпы )

17Bluetooth қосылымының көрсеткіші (Смарт құрылғыға қосылыңыз )
Ұшақ режимі (Ұшақ режимі )
18Wi-Fi қосылымының көрсеткіші (Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым көрсеткіші (Бірінші рет қосылу: Жұптастыру )
19Ұзақ экспозиция шуды азайту индикаторы (Ұзақ экспозиция NR )
20Ысырма түрі (d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет (Үнсіз фотосурет )
21Экспозицияны кешіктіру режимі (d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
22Аралық таймер көрсеткіші (Аралық таймермен түсіру )
1 белгіше (1 белгішесі )
23Жарқылды басқару режимі (Жарқылды басқару режимі )
24«Дыбыстық сигнал» индикаторы (Дыбыстық сигнал опциялары )
25Батарея индикаторы (Батарея деңгейі )
26USB қуатын жеткізу (USB қуатын жеткізу )
27Wi-Fi қосылымы (Wi-Fi қосылымы )
28Шығару режимі (Шығару режимі )
29AF аймағы режимі (AF аймағы режимі )
30Фокус режимі (Фокус режимі )
31дірілді азайту (Дірілді азайту )
32Белсенді D-жарықтандыру (Белсенді D-жарықтандыру )
33Өлшеу (Өлшеу )
34Кескін өлшемі (Кескін өлшемі )
35Ақ баланс (Ақ баланс ,Ақ баланс ,Ақ баланс )
36Picture Control орнату (Picture Control параметрін орнатыңыз )
37Сурет сапасы (Кескін сапасы )
38Жарқыл режимі (Жарқыл режимдері )
39Температура туралы ескерту

Бейне режимі

1Жазу көрсеткіші (Бейнелерді жазу ( b автоматты) )
«Бейне жоқ» көрсеткіші (0 белгішесі )
2Сыртқы жазуды басқару (Диктофондар )
3Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы (Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы )
4Қалған уақыт (Бейнелерді жазу ( b автоматты) )
5Уақыт коды (Уақыт коды )
6Файл атауы (Файлды атау )
7жел шуын азайту (Жел шуын азайту )
8Шығару режимі (фотосуретке түсіру;Шығару режимі (кадрды сақтау) )
9Дыбыс деңгейі (Микрофонның сезімталдығы )
10Микрофон сезімталдығы (Микрофонның сезімталдығы )
11Жиілік реакциясы (Жиілік реакциясы )
12Электрондық VR көрсеткіші (Электрондық VR )
13Дисплейді бөлектеу (g5: дисплейді бөлектеңіз )

Көріністапқыш

Фото режимі

1Батарея индикаторы (Батарея деңгейі )
2дірілді азайту (Дірілді азайту )
3Жарқыл режимі (Жарқыл режимдері )
4Шығару режимі (Шығару режимі )
5Фокус режимі (Фокус режимі )
6AF аймағы режимі (AF аймағы режимі )
7Белсенді D-жарықтандыру (Белсенді D-жарықтандыру )
8Суретті басқару (Picture Control параметрін орнатыңыз )
9Ақ баланс (Ақ баланс ,Ақ баланс ,Ақ баланс )
10Сурет сапасы (Кескін сапасы )
11Кескін өлшемі (Кескін өлшемі )
12Кескін аймағы (Кескін аймағын таңдаңыз )

13Bluetooth қосылымының көрсеткіші (Смарт құрылғыға қосылыңыз )
Ұшақ режимі (Ұшақ режимі )
14Wi-Fi қосылымының көрсеткіші (Wi-Fi қосылымы )
Қашықтан басқару құралының қосылым көрсеткіші (Бірінші рет қосылу: Жұптастыру )
15Фокус нүктесі (Фотосуретке түсіру ( b авто) ,AF аймағы режимі )
16Экспозиция және жарқыл кронштейнінің индикаторы ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB кронштейн көрсеткіші ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақша индикаторы ( ADL жақшасы )
HDR көрсеткіші ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция индикаторы ( Көп экспозицияны құру )
17Тақырыпты бақылау AF (Тақырыпты бақылау AF )
18Экспозиция және жарқылды жақша ретімен түсіру саны ( Экспозиция және жарқыл жақшасы )
WB жақша ретіндегі түсірілімдер саны ( Ақ балансты жақшалау )
ADL жақша тізбегіндегі түсірілімдер саны ( ADL жақшасы )
HDR экспозициясының дифференциалы ( HDR фотосуреттерін түсіру )
Бірнеше экспозиция саны ( Көп экспозицияны құру )

19Жарқылға дайын индикатор (Камерадағы жарқылды пайдалану )
20“k” (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады;Қалған экспозициялар саны )
21Қалған экспозициялар саны (Қалған экспозициялар саны ,Жад картасының сыйымдылығы )
22ISO сезімталдығы (ISO сезімталдық дискі )
23ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық дискі )
Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші (ISO сезімталдық параметрлері )
24Экспозиция компенсациясы индикаторы (Экспозиция компенсациясының дискі )
25Жарқылды өтеу көрсеткіші (Жарқылды өтеу )
26Экспозиция индикаторы
Экспозиция (Экспозиция көрсеткіштері )
Экспозиция өтемі (Экспозиция компенсациясының дискі )
Автоматты жақша (Автоматты жақша )
27Диафрагма (A (диафрагма басымдықты автоматты) ,M (қолмен) )
28Ысырма жылдамдығы (S (ысырма басымдылығы автоматты) ,M (қолмен) )
29Flash синхрондау көрсеткіші (e1: жарқылды синхрондау жылдамдығы )
30Автоэкспозиция (AE) құлпы (Экспозиция құлпы )
31Икемді бағдарлама көрсеткіші (P (бағдарламаланған автоматты) )
32Түсіру режимі (Режим таңдау құралы )
33Өлшеу (Өлшеу )

34Фокус көрсеткіші (Қолмен фокус )
35FV құлыптау индикаторы (FV құлпы )
36Экспозицияны кешіктіру режимі (d3: Экспозицияны кешіктіру режимі )
37Ысырма түрі (d4: ысырма түрі )
Үнсіз фотосурет (Үнсіз фотосурет )
38жыпылықтауды анықтау (Жыпылықтауды азайту арқылы түсіру )
39Аралық таймер көрсеткіші (Аралық таймермен түсіру )
1 белгіше (1 белгішесі )
«Жад картасы жоқ» көрсеткіші (Батарея мен жад картасын салу ,Жад картасы салынбаған )
40Температура туралы ескерту
41AF аймағы жақшалары (AF аймағы режимі )
42Тікелей көріністі алдын ала қарау көрсеткіші (d7: Параметрлерді тікелей көрініске қолдану )

Бейне режимі

1Электрондық VR көрсеткіші (Электрондық VR )
2Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы (Кадр өлшемі мен жылдамдығы/Бейне сапасы )
3Файл атауы (Файлды атау )
4Сыртқы жазуды басқару (Диктофондар )
5Жазу көрсеткіші (Бейнелерді жазу ( b автоматты) )
«Бейне жоқ» көрсеткіші (0 белгішесі )
6Уақыт коды (Уақыт коды )
7Қалған уақыт (Бейнелерді жазу ( b автоматты) )
8Шығару режимі (фотосуретке түсіру;Шығару режимі (кадрды сақтау) )
9Дыбыс деңгейі (Микрофонның сезімталдығы )
10Микрофон сезімталдығы (Микрофонның сезімталдығы )
11Жиілік реакциясы (Жиілік реакциясы )
12жел шуын азайту (Жел шуын азайту )
13Дисплейді бөлектеу (g5: дисплейді бөлектеңіз )