e5: Автоматты жақша (M режимі)

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

M режимінде жақша қосу қосылғанда әсер ететін параметрлер фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Авто брекеттеу ] > [ Авто бракеттеу орнату ] үшін таңдалған опциялар және Custom Setting e5 [ Auto bracketing (M режимі) ] үшін таңдалған опция арқылы анықталады.

Теңшелетін параметр e5 [ Авто брекеттеу (M режимі) ]Фотосуретке түсіру мәзірі [ Автоматты жақша орнату ]
AE және жарқыл жақшасы*AE жақшасы*
F[ Жарқыл/жылдамдық ]Ысырма жылдамдығы және жарқыл деңгейіЫсырма жылдамдығы
G[ Жарқыл/жылдамдық/диафрагма ]Ысырма жылдамдығы, диафрагма және жарқыл деңгейіЫсырма жылдамдығы және апертура
H[ Жарқыл/диафрагма ]Диафрагма және жарқыл деңгейіДиафрагма
I[ Тек жарқыл ]Жарқыл деңгейі
  1. [ Автоматты ISO сезімталдығын басқару ] және [ Жарқыл/жылдамдық ] үшін [ Қосулы ], [ Жарқыл/жылдамдық/апертура ] немесе e5 үшін [ Жарқыл/апертура ] таңдалғанда жарқыл пайдаланылмаса [ Автоматты жақша (M режимі) ) ], ISO сезімталдығы әрбір жақша реттілігіндегі бірінші суретке арналған мәнге бекітіледі.

Флэш жақша

Жарқылды брекеттеу тек i-TTL немесе q A (автоматты диафрагма) жарқылды басқару арқылы орындалады.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау