Суретке түсініктеме

  1. G түймесі
  2. B орнату мәзірі

Түсірілген жаңа фотосуреттерге түсініктеме қосыңыз. Түсініктемелерді NX Studio қолданбасының [ Ақпарат ] қойындысында көруге болады.

Пікірді енгізу

36 таңбаға дейін түсініктеме енгізіңіз. Мәтінді енгізу диалогын көрсету үшін [ Түсініктеме енгізу ] тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз. Мәтінді енгізу туралы ақпаратты « Мәтінді енгізу » ( Мәтін енгізу ) бөлімінен қараңыз.

Пікірді тіркеңіз

Түсініктемені келесі фотосуреттерге тіркеу үшін [ Attach comment ] параметрін бөлектеңіз, 2 түймесін басыңыз және көрші құсбелгіде ( M ) құсбелгінің пайда болуын растаңыз. Өзгерістерді сақтау және шығу үшін J түймесін басыңыз; түсініктеме барлық келесі фотосуреттерге қоса беріледі.

Фото ақпарат

Түсініктемелерді фото ақпарат дисплейіндегі түсіру деректері бетінде көруге болады.