b3: оңтайлы экспозицияны дәл баптау

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Бұл опцияны камера таңдаған экспозиция мәнін дәл баптау үшін пайдаланыңыз; экспозицияны әрбір өлшеу әдісі үшін бөлек реттеуге болады. Экспозицияны 1/6 EV қадамдарымен +1 және −1 EV диапазонында ашықырақ экспозициялар үшін жоғары немесе күңгірт экспозициялар үшін төмен реттеуге болады. Әдепкі мәні 0.

Экспозицияны дәл баптау

Таңдамалы параметр b3 [ Оңтайлы экспозицияны дәл баптау ] үшін таңдалған опцияға қарамастан, экспозиция өтемінің белгішесі ( E ) көрсетілмейді. Қанша экспозицияның өзгертілгенін анықтаудың жалғыз жолы - b3 реттелетін параметр үшін дәл реттеу мәзіріндегі соманы көру.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау