Picture Control параметрін орнатыңыз

 1. G түймесі
 2. C фотосурет түсіру мәзірі

Көрініске немесе шығармашылық ниетіңізге сәйкес жаңа фотосуреттер үшін кескінді өңдеу («Суреттерді басқару») опцияларын таңдаңыз. Қосымша ақпаратты « i мәзіріндегі » ( Picture Control орнату ) « Picture Control орнату » бөлімінен қараңыз.

Мәзірлерден Picture Control элементтерін өзгерту

Бар алдын ала орнатылған немесе реттелетін Picture Control элементтерін көрініске немесе пайдаланушының шығармашылық ниетіне сәйкес өзгертуге болады.

 1. Picture Control таңдаңыз.

  Picture Control тізімінде қажетті Picture Control құралын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.
 2. Таңдалған Picture Control құралын өңдеңіз.
  • Параметрлерді бөлектеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз ( Picture Control параметрлері ). Мәнді 1 қадамымен таңдау үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз немесе 0,25 қадаммен мәнді таңдау үшін ішкі басқару дискін бұраңыз.
  • Таңдалған Picture Control құралына қарай қол жетімді опциялар өзгереді.
  • Теңгерімді [ Айқындау ], [ Орташа диапазондағы айқындау ] және [ Айқындық ] деңгейлерін жылдам реттеу үшін [ Жылдам айқындау ] опциясын бөлектеп, 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • Кез келген өзгертулерден бас тарту және әдепкі параметрлерден қайта бастау үшін O түймесін басыңыз.
 3. Өзгерістерді сақтаңыз және шығыңыз.
  Өзгерістерді сақтау үшін J түймесін басыңыз.

i мәзірі

 • i мәзірінде Picture Controls тармағын таңдау үшін [ Set Picture Control ] параметрін бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 • Picture Control таңдау үшін 4 және 2 түймесін басыңыз, ал Picture Control параметрлерін көрсету үшін 3 түймесін басыңыз. Кез келген өзгертулердің әсерін дисплейде алдын ала қарауға болады.

[ Сурет басқаруды басқару ]

Қолданыстағы Picture Control элементтеріне өзгертулерді фотосурет түсіру мәзіріндегі немесе бейне жазу мәзіріндегі [ Picture Control басқару ] тармағын пайдаланып сақтауға болады, содан кейін жад картасына көшіруге және үйлесімді бағдарламалық құралда пайдалануға немесе камералар арасында ортақ пайдалануға болатын реттелетін суретті басқару элементтерін жасауға болады. бірдей модель.