i түймесі (ойнату режимі)

Ойнатуды масштабтау немесе толық кадр немесе нобайды ойнату кезінде i түймесін басу ойнату режимі үшін i мәзірін көрсетеді. Элементтерді бөлектеп, таңдау үшін J немесе 2 түймесін басыңыз.

Ойнатуға оралу үшін i түймесін қайта басыңыз.

 • Күнтізбені ойнату кезінде нобайлар көрсетілгенде i түймесін басу арқылы i мәзірін көруге болады.

Фотосуреттер

ОпцияСипаттама
[ Жылдам қию ] 1Кесілген ағымдағы кескіннің көшірмесін дисплейде көрінетін аймаққа сақтаңыз. Бұл опция RGB гистограммалары көрсетілгенде қолжетімді емес (RGB гистограммасы ).
[ Бағалау ]Ағымдағы суретті бағалаңыз (Суреттерді бағалау ).
[ Смарт құрылғыға жүктеп салу үшін таңдаңыз ]Жүктеп салу үшін ағымдағы суретті таңдаңыз (Жүктеп салу үшін таңдаңыз ). Көрсетілген опция қосылған құрылғы түріне байланысты өзгереді.
[ Компьютерге жүктеп салу үшін таңдаңыз ]
[ Ретуш ]Ағымдағы суреттің ретуштелген көшірмесін жасаңыз (N Ретуш мәзірі: Өңделген көшірмелерді жасау ).
[ Қалтаны таңдау ]Қалтаны таңдаңыз. Содан кейін қалтаны бөлектеп, оның құрамындағы суреттерді көру үшін J түймесін басыңыз.
[ Қорғау ]Ағымдағы суретке қорғаныс қосу немесе қорғауды алып тастау (Суреттерді жоюдан қорғау ).
[ Барлығын қорғаудан шығару ] 2Қазіргі уақытта ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін таңдалған қалтадағы барлық суреттерден қорғауды алып тастаңыз.
[ Жанама салыстыру ] 3Өңделген көшірмелерді түпнұсқалармен салыстырыңыз.
 1. Тек ойнатуды масштабтау кезінде қол жетімді.
 2. Ойнатуды масштабтау кезінде қол жетімді емес.
 3. Өңделген көшірме ( p белгішесі арқылы көрсетілген) немесе өңделген көшірменің бастапқы суреті таңдалғанда ғана қолжетімді.

[Қатар салыстыру]

Өңделген көшірмелерді өңделмеген түпнұсқалармен салыстыру үшін [ Жанама салыстыру ] опциясын таңдаңыз.

1Көшірме жасау үшін пайдаланылатын опциялар
2Бастапқы сурет
3Өңделген көшірме
 • Бастапқы кескін сол жақта, өңделген көшірме оң жақта көрсетіледі.
 • Көшірмені жасау үшін пайдаланылатын опциялар дисплейдің жоғарғы жағында көрсетілген.
 • Бастапқы кескін мен өңделген көшірме арасында ауысу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
 • Егер көшірме бірнеше бастапқы кескіндерден жасалған қабат болса, басқа кескіндерді көру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.
 • Егер дереккөз бірнеше рет көшірілген болса, басқа көшірмелерді көру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.
 • Үлкейтілген бөлектелген суретті көру үшін X түймесін басып тұрыңыз.
 • Толық кадрда бөлектелген кескінмен ойнатуға оралу үшін J түймесін басыңыз.
 • Ойнатудан шығу үшін K түймесін басыңыз.
 • Көшірме қазір қорғалған фотосуреттен жасалған болса, бастапқы кескін көрсетілмейді.
 • Көшірме содан кейін жойылған фотосуреттен жасалған болса, бастапқы кескін көрсетілмейді.

Бейнелер

ОпцияСипаттама
[ Рейтинг ]Ағымдағы бейнеге баға беріңіз (Суреттерді бағалау ).
[ Компьютерге жүктеп салу үшін таңдаңыз ]Жүктеп салу үшін ағымдағы бейнені таңдаңыз (Жүктеп салу үшін таңдаңыз ).
[ Дыбыс деңгейін басқару ]Ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
[ Бейнені кесу ]Ағымдағы бейнедегі кадрларды кесіңіз және өңделген көшірмені жаңа файлға сақтаңыз (Бастау/аяқтау нүктесін таңдаңыз ).
[ Қалтаны таңдау ]Қалтаны таңдаңыз. Содан кейін қалтаны бөлектеп, оның құрамындағы суреттерді көру үшін J түймесін басыңыз.
[ Қорғау ]Ағымдағы суретке қорғаныс қосу немесе қорғауды алып тастау (Суреттерді жоюдан қорғау ).
[ Барлығын қорғау ]Қазіргі уақытта ойнату мәзірінде [ Ойнату қалтасы ] үшін таңдалған қалтадағы барлық суреттерден қорғауды алып тастаңыз.

Бейнелер (ойнату кідіртілді)

ОпцияСипаттама
9[ Бастау/аяқтау нүктесін таңдаңыз ]Ағымдағы бейнедегі кадрларды кесіңіз және өңделген көшірмені жаңа файлға сақтаңыз (Бастау/аяқтау нүктесін таңдаңыз ).
4[ Ағымдағы кадрды сақтау ]Таңдалған кадрды JPEG форматында сақтау (Ағымдағы кадрды сақтау ).

Жүктеп салу үшін таңдаңыз

Смарт құрылғыға немесе компьютерге жүктеп салу үшін ағымдағы суретті таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 • Жүктеп салу үшін суреттерді таңдау үшін пайдаланылатын i мәзір элементтері қосылған құрылғы түріне байланысты өзгереді:
  • [ Смарт құрылғыға жүктеп салу үшін таңдау ]: орнату мәзіріндегі [ Смарт құрылғыға қосылу ] арқылы камера кірістірілген Bluetooth арқылы смарт құрылғыға қосылғанда көрсетіледі (Смарт құрылғыға қосылыңыз ).
  • [ Компьютерге жүктеп салу үшін таңдаңыз ]: орнату мәзіріндегі [ Компьютерге қосылу ] арқылы камера кірістірілген Wi-Fi арқылы компьютерге қосылғанда көрсетіледі (Компьютерге қосылыңыз ).
 • Камера SnapBridge қолданбасы арқылы смарт құрылғыға қосылған кезде бейнелерді жүктеп салу үшін таңдау мүмкін емес.
 • Басқа жолдармен жүктеп салынған бейнелер үшін ең үлкен файл өлшемі - 4 ГБ.
 1. Қажетті суретті таңдап, i түймесін басыңыз.
 2. [Смарт құрылғыға жүктеп салу үшін таңдау] немесе [Компьютерге жүктеп салу үшін таңдау] опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  Сурет W белгішесімен белгіленеді.

Жүктеп салу белгісі жойылуда

Жүктеп салу белгісін жою үшін 1 және 2-қадамдарды қайталаңыз.

Бастау/аяқтау нүктесін таңдаңыз

Ағымдағы бейнедегі кадрларды кесіңіз және өңделген көшірмені жаңа файлға сақтаңыз.

 1. Бейнені толық кадрды көрсету.
 2. Бейнені жаңа ашылатын жақтауда кідіртіңіз.
  • Бейнелерді ойнатуды бастау үшін J түймесін басыңыз. Кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.
  • Бейнедегі шамамен позицияңызды бейненің орындалу жолағынан анықтауға болады.
  • Қажетті жақтауды табу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз немесе негізгі басқару дискін бұраңыз.
 3. [Бастау/аяқтау нүктесін таңдау] таңдаңыз.

  i түймесін басыңыз, [ Бастау/аяқтау нүктесін таңдау ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 4. Бастау нүктесін таңдаңыз.

  Ағымдағы жақтаудан басталатын көшірмені жасау үшін [ Бастау нүктесі ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 5. Жаңа бастау нүктесін растаңыз.
  • Қажетті кадр қазір көрсетілмесе, алға немесе артқа айналдыру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
  • 10 секунд алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.
  • Соңғы немесе бірінші кадрға өту үшін ішкі басқару дискін бұрыңыз.
 6. Соңғы нүктені таңдаңыз.
  • Соңғы нүктені таңдау құралына ( x ) ауысу үшін A ( g ) түймесін басып, 5-қадамда сипатталғандай жабу жақтауын ( x ) таңдаңыз.
 7. Көшірмені жасау үшін 1 түймесін басыңыз.
 8. Көшірмені алдын ала қарау.
  • Көшірмені алдын ала қарау үшін [ Алдын ала қарау ] белгішесін бөлектеп, J түймесін басыңыз (алдын ала қарауды үзіп, сақтау опциялары мәзіріне оралу үшін 1 түймесін басыңыз).
  • Ағымдағы көшірмеден бас тартып, 5-қадамға оралу үшін [ Болдырмау ] түймесін бөлектеп, J түймесін басыңыз.
 9. Сақтау опциясын таңдаңыз.
  • Өңделген көшірмені жаңа файл ретінде сақтау үшін [ Жаңа файл ретінде сақтау ] опциясын таңдап, J түймесін басыңыз.
  • Түпнұсқа бейнені өңделген көшірмемен ауыстыру үшін [ Бар файлды қайта жазу ] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз, одан кейін [ Иә ] түймесін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

Бейнелерді кесу

 • Жад картасында бос орын жеткіліксіз болса, көшірме сақталмайды.
 • Ұзындығы екі секундтан аз бейнелерді [ Бастау/аяқтау нүктесін таңдау ] арқылы өңдеу мүмкін емес.
 • Көшірмелердің жасалған уақыты мен күні түпнұсқамен бірдей.

Ашу немесе жабу бейнелерін жою

 • Бейнеден тек жабылатын бейнені жою үшін 4-қадамда [ Соңғы нүкте ] тармағын таңдап, J түймесін басып, 6-қадамдағы A ( g ) түймесін баспай 7-қадамға өтіңіз.
 • Тек ашылған бейнелерді жою үшін 6-қадамдағы A ( g ) түймесін баспай-ақ 7-қадамға өтіңіз.

[Бейнені кесу] опциясы (ретуш мәзірі)

Бейнелерді өңдеу мәзіріндегі [ Бейнені кесу ] элементі арқылы да өңдеуге болады.

Ағымдағы кадрды сақтау

Таңдалған кадрды JPEG форматында сақтаңыз.

 1. Бейнені қажетті кадрда кідіртіңіз.
  • Ойнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.
  • Қажетті жақтауды табу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз.
 2. [Ағымдағы кадрды сақтау] опциясын таңдаңыз.

  i түймесін басыңыз, содан кейін [ Ағымдағы кадрды сақтау ] тармағын бөлектеңіз және ағымдағы кадрдың JPEG көшірмесін жасау үшін J түймесін басыңыз.

[Ағымдағы кадрды сақтау]

 • Кадрлар бейне жазылған кезде бейне жазу мәзірінде [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] үшін таңдалған өлшемдерде сақталады.
 • Оларды өңдеу мүмкін емес.
 • Фотосурет ақпаратының кейбір санаттары ойнату кезінде көрсетілмейді.