Суреттерді бағалау

Таңдалған суреттерді бағалауға немесе кейінірек жоюға үміткер ретінде белгілеуге болады. Рейтингтерді NX Studio бағдарламасында да көруге болады. Қорғалған суреттерді бағалау мүмкін емес.

  1. Ойнатуды бастау үшін K түймесін басыңыз.
  2. Қажетті суретті таңдап, i түймесін басыңыз.

    Ойнату i мәзірі көрсетіледі.

  3. [Рейтинг] тармағын бөлектеп, J түймесін басыңыз.
  4. Рейтинг таңдаңыз.
    • Нөлден бес жұлдызға дейінгі рейтингті таңдау үшін негізгі басқару дискін бұрыңыз немесе суретті кейінірек жоюға үміткер ретінде белгілеу үшін d түймесін басыңыз.
    • Бөлектелген опцияны таңдау үшін J түймесін басыңыз.