g1: i мәзірін теңшеу

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Бейне режимінде i түймесі басылғанда көрсетілетін i мәзірінде тізімделген элементтерді таңдаңыз.

  • i мәзіріндегі орынды бөлектеп, J түймесін басып, қажетті элементті таңдаңыз.
  • Келесі элементтерді i мәзіріне тағайындауға болады.

Bluetooth қосылымы

Bluetooth қосу немесе өшіру.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау