a11: Кірістірілген AF көмекші сəулелендіру құралы

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Жарықтандыру нашар болған кезде фотосурет режимінде фокус жұмысына көмектесу үшін кіріктірілген AF көмекші сəулелендіру құралының шамдары жанып-жанбайтынын таңдаңыз.

ОпцияСипаттама
[ Қосулы ]Фотосурет режимінде фокус режимі үшін AF-S таңдалғанда немесе AF-A таңдалғанда және сіз AF-S режимінде түсіріп жатқанда сəулелендіру құралы қажетінше жанады.
[ Өшірулі ]Фокус жұмысына көмектесу үшін сəулелендіру құралы жанбайды. Жарық нашар болған кезде камера фокустай алмауы мүмкін.

AF көмекші сəулелендіру құралы

  • AF көмекші сəулелендіру құралының диапазоны шамамен 1–3 м (3 фут 4 дюйм – 9 фут 10 дюйм) .
  • Сәулелендіру құралын пайдаланған кезде объектив қақпақтарын алыңыз.
  • AF көмекші сəулелендіру құралы жанып тұрғанда оған кедергі жасамаңыз.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау