a10: Жарық аз AF

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокус режимі үшін AF-S таңдалғанда немесе AF-A таңдалғанда және AF-S режимінде түсіріп жатқанда, аз жарық жағдайында дәлірек фокустау үшін [ Қосулы ] параметрін таңдаңыз.

  • Бұл опция тек фотосурет режимінде күшіне енеді.
  • b режимінде [ Аз жарықтағы AF ] [ Қосулы ] күйіне бекітіледі.
  • Төмен жарықтағы AF интервалды таймермен суретке түсіру және уақыт аралығымен бейне жазу кезінде өшіріледі.
  • [ Қосулы ] таңдалғанда, камераға фокустау үшін көбірек уақыт қажет болуы мүмкін.
  • Жарық аз AF қосулы кезде дисплейде «Төмен жарық» пайда болады. Дисплейді жаңарту жылдамдығы төмендеуі мүмкін.

A Custom Settings: камера параметрлерін дәл баптау