a10: Жарық аз АФ

  1. G түймесі
  2. A параметрлер мәзірі

Фокус режимі үшін AF-S таңдалғанда немесе AF-A таңдалғанда және AF-S режимінде түсіріп жатқанда, аз жарық жағдайында дәлірек фокустау үшін [ Қосулы ] опциясын таңдаңыз.

  • Бұл опция тек фотосурет режимінде күшіне енеді.
  • b режимінде [ Аз жарықтағы AF ] [ Қосулы ] күйіне бекітіледі.
  • Төмен жарықтағы АФ аралық таймермен суретке түсіру және уақыт аралығымен бейне жазу кезінде өшіріледі.
  • [ On ] таңдалғанда, камераға фокустау үшін көбірек уақыт қажет болуы мүмкін.
  • Жарық аз AF қосулы кезде дисплейде «Төмен жарық» пайда болады. Дисплейді жаңарту жылдамдығы төмендеуі мүмкін.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау