Μέρη της κάμερας

Σώμα κάμερας

1Θύρα για λουρί κάμερας (Τοποθέτηση του ιμάντα )
2Διακόπτης ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO ,Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
3Αποδέσμευση κλειδώματος επιλογέα ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO ,Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
4Στερεοφωνικό μικρόφωνο (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
5Ταχύτητα κλείστρου (Ο επιλογέας ταχύτητας κλείστρου ,S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) )
6Αποδέσμευση κλειδώματος κλήσης κλείστρου (Ο επιλογέας ταχύτητας κλείστρου ,S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) )
7Διακόπτης τροφοδοσίας (Ενεργοποίηση της κάμερας )
8Κουμπί λήψης (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) )
9Κουμπί εγγραφής βίντεο (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
10E (σημάδι εστιακού επιπέδου ;Σημάδι εστιακού επιπέδου και απόσταση φλάντζας-πίσω )
11Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης ,Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
12πίνακας ελέγχου (Πίνακας Ελέγχου )
13Επιλογέας φωτογραφίας/βίντεο (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) ,Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
14Αξεσουάρ παπούτσι (για προαιρετική μονάδα φλας .Χρήση φλας στην κάμερα ,Συμβατές μονάδες φλας )
15Επιλογέας λειτουργίας (Ο επιλογέας λειτουργίας ,Ο επιλογέας λειτουργίας )
16ομιλητής (Λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο )

1Υποεπιλογέας εντολών (Οι εντολές καλεί )
2Αισθητήρας εικόνας (Χειροκίνητος καθαρισμός )
3Επαφές CPU
4Σημάδι τοποθέτησης φακού (Τοποθέτηση φακού )
5Βοηθητικός φωτισμός AF (Ο βοηθητικός φωτισμός AF ,a11: Ενσωματωμένος βοηθητικός φωτισμός AF )
Λυχνία μείωσης κόκκινων ματιών (Λειτουργία φλας ,Λειτουργίες φλας )
Λυχνία χρονοδιακόπτη (Ο χρονοδιακόπτης )
6Κάλυμμα για υποδοχές HDMI, USB και μικροφώνου
7υποδοχή HDMI (Σύνδεση σε συσκευές HDMI )
8Λυχνία φόρτισης (Φόρτιση της κάμερας με τον προσαρμογέα φόρτισης AC )
9Υποδοχή USB (Παράδοση ρεύματος USB ,Σύνδεση σε υπολογιστές μέσω USB )
10Υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο (Μικρόφωνα )
11Κουμπί απελευθέρωσης φακού (Αποσπώμενοι φακοί )
12Βάση φακού (Τοποθέτηση φακού ,Σημάδι εστιακού επιπέδου και απόσταση φλάντζας-πίσω )
13Κουμπί Fn (Το κουμπί Fn ,ισορροπία λευκού )
14Καπάκι σώματος (Τοποθέτηση φακού )

1Έλεγχος ρύθμισης διόπτρας (Έλεγχος ρύθμισης διόπτρας )
2Κουμπί A ( g ) (Το κουμπί A ( g ). ,Προστασία εικόνων από διαγραφή ,Το κουμπί A ( g ). )
3Κύριος επιλογέας εντολών (Οι εντολές καλεί )
4κουμπί i (Το κουμπί i (το μενού i ) ,Το μενού i )
5Κουμπί J (Χρησιμοποιώντας τα μενού )
6πολυεπιλογέας (Χρησιμοποιώντας τα μενού ,Επιλογή σημείου εστίασης )
7Κουμπί DISP (Το κουμπί DISP )
8Κουμπί G (Το κουμπί G ,Οδηγός μενού )
9Κουμπί W ( Q ) (Τα κουμπιά X και W ( Q ). ,Το εικονίδιο d (βοήθεια). ,Προβολή εικόνων ,Χρήση ζουμ αναπαραγωγής )
10Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης (Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης ,Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης )
11Κουμπί X (Τα κουμπιά X και W ( Q ). ,Χειροκίνητη εστίαση ,Προβολή εικόνων ,Ζουμ αναπαραγωγής )
12Κάλυμμα υποδοχής θαλάμου μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης
13Μάνταλο καλύμματος θαλάμου μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης
14Μάνταλο μπαταρίας (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης )
15Υποδοχή κάρτας μνήμης (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης )
16Υποδοχή τριπόδου
17οθόνη (Οθόνη ,Χειριστήρια αφής ,Το κλείστρο αφής )
18Κουμπί M (Το κουμπί M (λειτουργία οθόνης). ,Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας οθόνης )
19Κουμπί O (Διαγραφή ανεπιθύμητων εικόνων ,Διαγραφή εικόνων )
20Κουμπί K (Προβολή φωτογραφιών ,Προβολή εικόνων )
21αισθητήρας ματιών (Σκόπευτρο )
22Σκόπευτρο (Σκόπευτρο )
23Λαστιχένιο μάτι (Αξεσουάρ προσοφθάλμιου σκόπευτρου )

Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκείτε πίεση στον αισθητήρα εικόνας, να τον σπρώχνετε με εργαλεία καθαρισμού ή να τον εκθέτετε σε ισχυρά ρεύματα αέρα από έναν φυσητήρα. Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητος καθαρισμός» (Χειροκίνητος καθαρισμός ).

Αριθμός σειράς προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό αυτού του προϊόντος ανοίγοντας την οθόνη.


Πίνακας Ελέγχου

Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιείται.

Το διάφραγμα (A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ,M (εγχειρίδιο) ) εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

  • Εάν το διάφραγμα έχει ρυθμιστεί στο F0,95 , εμφανίζεται το [ ,95 ] στον πίνακα ελέγχου.
  • Εάν το [ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M) ] έχει οριστεί σε [ Ενεργοποίηση ], η οθόνη αλλάζει για να υποδείξει ότι το κλείστρο είναι ανοιχτό όταν ξεκινά η λήψη με την ταχύτητα κλείστρου ρυθμισμένη στα 60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
  • Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης του φακού, μπορεί να εμφανιστεί μια προειδοποίηση [ -- ] (Ειδοποιήσεις ).
  • Κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή ή smartphone, μπορεί να εμφανιστεί [ PC ] για να υποδείξει ότι η σύνδεση είναι σε εξέλιξη.

Η οθόνη και το σκόπευτρο

Λειτουργία φωτογραφίας

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη και στο σκόπευτρο. για μια πλήρη λίστα ενδείξεων, ανατρέξτε στην ενότητα «Οθόνες κάμερας» (Οθόνες κάμερας ) στις «Τεχνικές σημειώσεις».

Οθόνη
Σκόπευτρο
1Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
2σημείο εστίασης (Λειτουργία περιοχής AF )
3Λειτουργία απελευθέρωσης (Λειτουργία απελευθέρωσης )
4Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
5Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
6Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
7Έλεγχος εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ,Ρύθμιση Picture Control )
8Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )

Οθόνη
Σκόπευτρο
9Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
10Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
11Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
12εικονίδιο i (Το μενού i )
13Δείκτης έκθεσης Έκθεση (Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
14"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις.Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν )
15Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν (Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ,Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
16ευαισθησία ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
17Ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
18Διάφραγμα (A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ,M (εγχειρίδιο) )
19Ταχύτητα κλείστρου (S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) ,M (εγχειρίδιο) )
20AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος )
21μέτρηση (Μέτρηση )
22Ένδειξη μπαταρίας (Επίπεδο μπαταρίας )
23Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
24Ένδειξη «Clock not set» (Το εικονίδιο 1 )
25Ένδειξη μείωσης κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
26βολή αφής (Το κλείστρο αφής )
27αγκύλες περιοχής AF (Επιλογή λειτουργίας περιοχής AF )

Λειτουργία βίντεο

Οθόνη
Σκόπευτρο
1Ένδειξη εγγραφής (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" (Το εικονίδιο 0 )
2Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο )
3Χρόνος που απομένει (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
4Λειτουργία απελευθέρωσης (σταθερή φωτογραφία.Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου) )
5επίπεδο ήχου (Ευαισθησία μικροφώνου )
6Ευαισθησία μικροφώνου (Ευαισθησία μικροφώνου )
7Απόκριση συχνότητας (Απόκριση συχνότητας )