Έλεγχος βινιέτας

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Μειώστε το βινιέτα στα βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες (Έλεγχος βινιέτας ).