Φωτεινότητα οθόνης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.

  • Το [ Φωτεινότητα οθόνης ] μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η οθόνη είναι η ενεργή οθόνη. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν έχει επιλεγεί το [ Viewfinder only ] για λειτουργία παρακολούθησης ή όταν το μάτι σας είναι στραμμένο στο εικονοσκόπιο.
  • Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την αποστράγγιση της μπαταρίας.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας