Περιστρέψτε ψηλά

  1. Κουμπί G
  2. D μενού αναπαραγωγής

Όταν είναι επιλεγμένο το [ On ], οι εικόνες "υψηλές" (με προσανατολισμό πορτραίτου) θα περιστρέφονται αυτόματα για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή.

Περιστρέψτε ψηλά

Οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης εικόνας ακόμα και όταν έχει επιλεγεί το [ On ] για το [ Rotate tall ].