Το μενού i

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση σε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά. Για να δείτε το μενού, πατήστε το κουμπί i .

  • Επισημάνετε στοιχεία χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το J για να δείτε τις επιλογές. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J για να επιλέξετε και να επιστρέψετε στο μενού i .
  • Για ακύρωση και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί i .

Οι εντολές καλεί

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρύθμιση για το στοιχείο που επισημαίνεται αυτήν τη στιγμή στο μενού i μπορεί να επιλεγεί περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών. Οι επιλογές για την επιλεγμένη ρύθμιση, εάν υπάρχουν, μπορούν να επιλεγούν περιστρέφοντας τον υποεπιλογέα εντολών.
  • Μερικά στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν περιστρέφοντας έναν επιλογέα.
  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ή επισημαίνοντας ένα άλλο στοιχείο.