ε6: Σειρά Bracketing

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε τη σειρά με την οποία λαμβάνονται οι λήψεις στο πρόγραμμα bracketing.

ΕπιλογήΠεριγραφή
H[ MTR > κάτω > πάνω ]Πρώτα λαμβάνεται η μη τροποποιημένη βολή, ακολουθεί η βολή με τη χαμηλότερη αξία και ακολουθεί η βολή με την υψηλότερη αξία.
I[ Κάτω από > MTR > πάνω ]Η λήψη προχωρά με σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή.
  • Η προσαρμοσμένη ρύθμιση e6 [ Bracketing order ] δεν επηρεάζει τη σειρά των λήψεων όταν έχει επιλεγεί το [ ADL bracketing ] για το [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας