Λειτουργία εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε μια λειτουργία εστίασης για εγγραφή βίντεο ( Λειτουργία εστίασης ).