Τι είναι η απομακρυσμένη φωτογράφιση με φλας;

Τραβήξτε φωτογραφίες με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ασύρματο έλεγχο φλας (Advanced Wireless Lighting ή AWL). Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας μονάδας φλας τοποθετημένης στο παπούτσι αξεσουάρ της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στην ενότητα « Φωτογράφηση φλας On-Camera» (Φωτογράφηση με φλας On-Camera ).

Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, οι λειτουργίες που αφορούν την κάμερα και τα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στην κάμερα υποδεικνύονται με C , οι λειτουργίες που αφορούν απομακρυσμένες μονάδες φλας με f . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση απομακρυσμένων μονάδων φλας ( f ), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα φλας.