Ισορροπία χρωμάτων στο σκόπευτρο

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων του εικονοσκοπίου σύμφωνα με το γούστο σας. Η [ ισορροπία χρωμάτων του σκοπεύτρου ] μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το εικονοσκόπιο είναι η ενεργή οθόνη. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη ή όταν έχει επιλεγεί το [ Monitor only ] για λειτουργία οθόνης. Διαφορετικά, η διαδικασία είναι η ίδια όπως για το [ Monitor color balance ] ( Monitor color balance ).

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας