Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO για φωτογραφίες. Ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO προσαρμόζει αυτόματα την ευαισθησία ISO εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση στην τιμή που έχει επιλέξει ο χρήστης στις λειτουργίες P , S , A και M.

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Ευαισθησία ISO ]Εμφανίζεται η επιλεγμένη ευαισθησία ISO με τον επιλογέα ευαισθησίας ISO.
[ Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO ]

Επισημάνετε το [ On ] και πατήστε το J για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO. Εάν έχει επιλεγεί το [ Off ], η ευαισθησία ISO θα παραμείνει σταθερή στην τιμή που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα ευαισθησίας ISO.

[ Μέγιστη ευαισθησία ]

Επιλέξτε το ανώτατο όριο για τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO για να αποτρέψετε την υπερβολική άνοδό του.

[ Μέγιστη ευαισθησία με c ]

Επιλέξτε το ανώτερο όριο ευαισθησίας ISO για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χρησιμοποιώντας μια προαιρετική μονάδα φλας.

[ Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου ]

Επιλέξτε την ταχύτητα κλείστρου (1/4000 έως 30 δευτ.) κάτω από την οποία θα ενεργοποιηθεί ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO για να αποτρέψετε την υποέκθεση στις λειτουργίες P και A . Εάν έχει επιλεγεί το [ Auto ], η κάμερα θα επιλέξει την ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου με βάση την εστιακή απόσταση του φακού. Για παράδειγμα, η κάμερα θα επιλέξει αυτόματα μεγαλύτερες ελάχιστες ταχύτητες κλείστρου για να αποτρέψει το θάμπωμα που προκαλείται από το κούνημα της κάμερας όταν προσαρτάται ένας μακρύς φακός.

  • Για να δείτε τις επιλογές αυτόματης επιλογής ταχύτητας κλείστρου, επισημάνετε το [ Auto ] και πατήστε 2 . Η αυτόματη επιλογή ταχύτητας κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια επιλέγοντας ταχύτερα ή πιο αργά ελάχιστα. Οι πιο γρήγορες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της θολότητας κατά τη φωτογράφηση θεμάτων που κινούνται γρήγορα.
  • Οι ταχύτητες κλείστρου ενδέχεται να πέσουν κάτω από το επιλεγμένο ελάχιστο, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση στην ευαισθησία ISO που έχει επιλεγεί για το [ Μέγιστη ευαισθησία ].
  • Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO, η οθόνη λήψης θα εμφανίσει το ISO AUTO . Όταν η ευαισθησία αλλάζει από την τιμή που έχει επιλέξει ο χρήστης, η ευαισθησία ISO θα εμφανίζεται στις οθόνες.

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

  • Εάν η ευαισθησία ISO που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα ευαισθησίας ISO είναι υψηλότερη από αυτή που έχει οριστεί στο [ Μέγιστη ευαισθησία ], η τιμή που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα ευαισθησίας ISO θα χρησιμεύσει ως η μέγιστη ευαισθησία.
  • Κατά τη φωτογράφιση με φλας, η ταχύτητα κλείστρου περιορίζεται στο εύρος που ορίζεται από τις τιμές που έχουν επιλεγεί για τις Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις e1 [ Ταχύτητα συγχρονισμού φλας ] και e2 [ Ταχύτητα κλείστρου φλας ].