Λειτουργία εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Η λειτουργία εστίασης ελέγχει τον τρόπο εστίασης της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Λειτουργία εστίασης » στην ενότητα « Εστίαση » στις « Βασικές ρυθμίσεις » ( Λειτουργία εστίασης ).