Ενεργός D-Lighting

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στις ανταύγειες και τις σκιές, δημιουργώντας εικόνες με φυσική αντίθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Ενεργό D-Lighting » στο « Μενού i » ( Ενεργό D-Lighting ).