Ενεργός D-Lighting

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στις ανταύγειες και τις σκιές, δημιουργώντας εικόνες με φυσική αντίθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Active D-Lighting" στο "The i menu" (Ενεργός D-Lighting ).