Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα « Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο » στο « Μενού i » ( Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο ).