Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο «Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο» στο «Το μενού i » (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο ).