Οθόνες κάμερας

Για λόγους επεξήγησης, οι οθόνες εμφανίζονται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες.

Οθόνη

Λειτουργία φωτογραφίας

1Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
2Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος (P (προγραμματισμένο αυτόματο) )
3αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
4Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
5Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο (Το εικονίδιο 1 )
Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης ,Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )
6Λειτουργία απελευθέρωσης (Λειτουργία απελευθέρωσης )
7σημείο εστίασης (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) ,Λειτουργία περιοχής AF )
8Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
9Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
10Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
11Έλεγχος εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
12Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth (Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία πτήσης (Λειτουργία πτήσης )

13Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
14Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )
15Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
16Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
17εικονίδιο i (Το μενού i )
18Ένδειξη βραχίονα έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
ADL ένδειξη bracketing ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
19Αριθμός λήψεων σε σειρά έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία αγκύλων ADL ( ADL bracketing )
Διαφορική έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
20Δείκτης έκθεσης
Εκθεση (Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Αυτόματο bracketing (Αυτόματο bracketing )

21Ένδειξη ετοιμότητας φλας (Χρήση φλας στην κάμερα )
22"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις.Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν )
23Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν (Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ,Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
24Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου (Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
25ευαισθησία ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
26Ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
27Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
28Ένδειξη αντιστάθμισης φλας (Flash αποζημίωση )
29AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος )
30Διάφραγμα (A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ,M (εγχειρίδιο) )
31Ταχύτητα κλείστρου (S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) ,M (εγχειρίδιο) )
32Ένδειξη συγχρονισμού φλας (e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )
33Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
34μέτρηση (Μέτρηση )
35Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )

36Ένδειξη μπαταρίας (Επίπεδο μπαταρίας )
37Παράδοση ρεύματος USB (Παράδοση ρεύματος USB )
38Ανίχνευση τρεμοπαίσματος (Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος )
39Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία (Αθόρυβη φωτογραφία )
40Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης (d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
41Ένδειξη εστίασης (Χειροκίνητη εστίαση )
42Μείωση κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
43βολή αφής (Χειριστήρια αφής ,Το κλείστρο αφής )
44Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής (d7: Εφαρμογή ρυθμίσεων στη ζωντανή προβολή )
45Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Προειδοποιήσεις θερμοκρασίας

  • Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη λήψης θα απενεργοποιηθεί.
  • Το χρονόμετρο γίνεται κόκκινο όταν φτάσει το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονόμετρο μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας.

Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, στην οθόνη λήψης θα εμφανιστεί η ένδειξη «χωρίς κάρτα μνήμης» και [–E–] .


Η οθόνη πληροφοριών

1Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
2Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος (P (προγραμματισμένο αυτόματο) )
3Ταχύτητα κλείστρου (S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) ,M (εγχειρίδιο) )
4Διάφραγμα (A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ,M (εγχειρίδιο) )
5Δείκτης έκθεσης
Εκθεση (Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Οριοθέτηση έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
WB bracketing ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
ADL bracketing ( ADL bracketing )
6Ένδειξη συγχρονισμού φλας (e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )

7Ένδειξη αντιστάθμισης φλας (Flash αποζημίωση )
8Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
9Ένδειξη βραχίονα έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
ADL ένδειξη bracketing ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
10"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις.Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν )
11Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν (Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ,Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
12εικονίδιο i (Το μενού i )
13ευαισθησία ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
14Ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
15Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
16Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )

17Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth (Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία πτήσης (Λειτουργία πτήσης )
18Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου (Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
19Ένδειξη μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης (Μακράς έκθεσης NR )
20Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία (Αθόρυβη φωτογραφία )
21Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης (d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
22Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο (Το εικονίδιο 1 )
23Λειτουργία ελέγχου φλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )
24Ένδειξη "μπιπ" (Επιλογές μπιπ )
25Ένδειξη μπαταρίας (Επίπεδο μπαταρίας )
26Παράδοση ρεύματος USB (Παράδοση ρεύματος USB )
27Σύνδεση Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )
28Λειτουργία απελευθέρωσης (Λειτουργία απελευθέρωσης )
29Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
30Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
31Μείωση κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
32Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
33μέτρηση (Μέτρηση )
34Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
35Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
36Ρύθμιση ελέγχου εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
37Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
38Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
39Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Λειτουργία βίντεο

1Ένδειξη εγγραφής (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" (Το εικονίδιο 0 )
2Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής (Καταγραφείς )
3Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο )
4Χρόνος που απομένει (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
5Κωδικός χρόνου (Κωδικός χρόνου )
6Ονομα αρχείου (Ονομασία αρχείων )
7μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου )
8Λειτουργία απελευθέρωσης (σταθερή φωτογραφία.Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου) )
9επίπεδο ήχου (Ευαισθησία μικροφώνου )
10Ευαισθησία μικροφώνου (Ευαισθησία μικροφώνου )
11Απόκριση συχνότητας (Απόκριση συχνότητας )
12Ηλεκτρονική ένδειξη VR (Ηλεκτρονικό VR )
13Ένδειξη επισήμανσης (g5: Επισήμανση εμφάνισης )

Σκόπευτρο

Λειτουργία φωτογραφίας

1Ένδειξη μπαταρίας (Επίπεδο μπαταρίας )
2Μείωση κραδασμών (Μείωση κραδασμών )
3Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
4Λειτουργία απελευθέρωσης (Λειτουργία απελευθέρωσης )
5Λειτουργία εστίασης (Λειτουργία εστίασης )
6Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
7Ενεργός D-Lighting (Ενεργός D-Lighting )
8Έλεγχος εικόνας (Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
9Ισορροπία του λευκού χρώματος (ισορροπία λευκού ,ισορροπία του λευκού χρώματος ,ισορροπία λευκού )
10Ποιότητα εικόνας (Ποιότητα εικόνας )
11Μέγεθος εικόνας (Μέγεθος εικόνας )
12Περιοχή εικόνας (Επιλέξτε περιοχή εικόνας )

13Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth (Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία πτήσης (Λειτουργία πτήσης )
14Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi (Σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου (Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
15σημείο εστίασης (Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) ,Λειτουργία περιοχής AF )
16Ένδειξη βραχίονα έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
ADL ένδειξη bracketing ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
17AF παρακολούθησης θέματος (AF παρακολούθησης θέματος )
18Αριθμός λήψεων σε σειρά έκθεσης και φλας ( Bracketing έκθεσης και φλας )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Στήριγμα ισορροπίας λευκού )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία αγκύλων ADL ( ADL bracketing )
Διαφορική έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

19Ένδειξη ετοιμότητας φλας (Χρήση φλας στην κάμερα )
20"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις.Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν )
21Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν (Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ,Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
22ευαισθησία ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
23Ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
24Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
25Ένδειξη αντιστάθμισης φλας (Flash αποζημίωση )
26Δείκτης έκθεσης
Εκθεση (Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης (Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Αυτόματο bracketing (Αυτόματο bracketing )
27Διάφραγμα (A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ,M (εγχειρίδιο) )
28Ταχύτητα κλείστρου (S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) ,M (εγχειρίδιο) )
29Ένδειξη συγχρονισμού φλας (e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )
30Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )
31Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος (P (προγραμματισμένο αυτόματο) )
32Λειτουργία λήψης (Ο επιλογέας λειτουργίας )
33μέτρηση (Μέτρηση )

34Ένδειξη εστίασης (Χειροκίνητη εστίαση )
35Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
36Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης (d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
37Τύπος κλείστρου (d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία (Αθόρυβη φωτογραφία )
38Ανίχνευση τρεμοπαίσματος (Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος )
39Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο (Το εικονίδιο 1 )
Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» (Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης ,Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )
40Προειδοποίηση θερμοκρασίας
41αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
42Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής (d7: Εφαρμογή ρυθμίσεων στη ζωντανή προβολή )

Λειτουργία βίντεο

1Ηλεκτρονική ένδειξη VR (Ηλεκτρονικό VR )
2Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο )
3Ονομα αρχείου (Ονομασία αρχείων )
4Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής (Καταγραφείς )
5Ένδειξη εγγραφής (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" (Το εικονίδιο 0 )
6Κωδικός χρόνου (Κωδικός χρόνου )
7Χρόνος που απομένει (Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη) )
8Λειτουργία απελευθέρωσης (σταθερή φωτογραφία.Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου) )
9επίπεδο ήχου (Ευαισθησία μικροφώνου )
10Ευαισθησία μικροφώνου (Ευαισθησία μικροφώνου )
11Απόκριση συχνότητας (Απόκριση συχνότητας )
12μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου )
13Ένδειξη επισήμανσης (g5: Επισήμανση εμφάνισης )