Οθόνες κάμερας

Για λόγους επεξήγησης, οι οθόνες εμφανίζονται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες.

Οθόνη

Λειτουργία φωτογραφίας

1Λειτουργία λήψης ( Ο επιλογέας λειτουργίας )
2Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (προγραμματισμένη αυτόματα )
3Αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
4Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
5Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο ( Το 1 εικονίδιο )
Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης , Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )
6Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )
7Σημείο εστίασης ( Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) , λειτουργία περιοχής AF )
8Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )
9Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
10Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
11Έλεγχος εικόνας ( Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
12Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

13Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού )
14Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )
15Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )
16Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )
17εικονίδιο i ( Το μενού i )
18Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )
Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
19Αριθμός λήψεων στη σειρά έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL ( ADL bracketing )
Διαφορική έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
20Δείκτης έκθεσης
Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Αυτόματο bracketing ( Αυτόματο bracketing )

21Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στην κάμερα )
22"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις. Αριθμός εκθέσεων που απομένουν )
23Αριθμός εκθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
24Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου ( Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
25Ευαισθησία ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
26Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
27Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
28Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( αντιστάθμιση φλας )
29AF παρακολούθησης θεμάτων ( AF παρακολούθησης θεμάτων )
30Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (χειροκίνητο) )
31Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )
32Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )
33Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
34Μέτρηση ( Μέτρηση )
35Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )

36Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )
37Παροχή τροφοδοσίας USB (Παράδοση τροφοδοσίας USB )
38Ανίχνευση τρεμοπαίσματος (Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος )
39Τύπος κλείστρου ( d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία ( Σιωπηλή φωτογραφία )
40Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
41Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )
42Μείωση κραδασμών ( Μείωση κραδασμών )
43Λήψη αφής ( Στοιχεία ελέγχου αφής, κλείστρο αφής )
44Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής ( d7: Εφαρμογή ρυθμίσεων στη ζωντανή προβολή )
45Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Προειδοποιήσεις θερμοκρασίας

  • Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη λήψης θα απενεργοποιηθεί.
  • Το χρονόμετρο γίνεται κόκκινο όταν φτάσει το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρονοδιακόπτης μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας.

Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, η ένδειξη "χωρίς κάρτα μνήμης" και το [–E–] θα εμφανιστούν στην οθόνη λήψης.


Η οθόνη πληροφοριών

1Λειτουργία λήψης ( Ο επιλογέας λειτουργίας )
2Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (προγραμματισμένη αυτόματα )
3Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )
4Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (χειροκίνητο) )
5Δείκτης έκθεσης
Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Bracketing έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
WB bracketing ( bracketing ισορροπίας λευκού )
ADL bracketing ( ADL bracketing )
6Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )

7Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( αντιστάθμιση φλας )
8Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
9Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )
Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
10"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις. Αριθμός εκθέσεων που απομένουν )
11Αριθμός εκθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
12εικονίδιο i ( Το μενού i )
13Ευαισθησία ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
14Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
15Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
16Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )

17Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )
18Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου ( Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
19Ένδειξη μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης ( NR μακράς έκθεσης )
20Τύπος κλείστρου ( d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία ( Σιωπηλή φωτογραφία )
21Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
22Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο ( Το 1 εικονίδιο )
23Λειτουργία ελέγχου φλας (Λειτουργία ελέγχου φλας )
24Ένδειξη "μπιπ" ( επιλογές μπιπ )
25Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )
26Παροχή τροφοδοσίας USB (Παράδοση τροφοδοσίας USB )
27Σύνδεση Wi-Fi (σύνδεση Wi-Fi )
28Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )
29Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
30Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )
31Μείωση κραδασμών ( Μείωση κραδασμών )
32Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
33Μέτρηση ( Μέτρηση )
34Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )
35Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού )
36Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ( Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
37Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )
38Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
39Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Λειτουργία βίντεο

1Ένδειξη εγγραφής ( Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" ( Το εικονίδιο 0 )
2Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής ( Recorders )
3Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο ( Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο )
4Χρόνος που απομένει ( Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη )
5Timecode ( Timecode )
6Όνομα αρχείου (Ονομασία αρχείου )
7Μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου )
8Λειτουργία απελευθέρωσης (ακίνητη φωτογραφία; Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση καρέ )
9Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )
10Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )
11Απόκριση συχνότητας ( Απόκριση συχνότητας )
12Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Ηλεκτρονική VR )
13Ένδειξη επισήμανσης ( g5: Ένδειξη επισήμανσης )

Σκόπευτρο

Λειτουργία φωτογραφίας

1Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )
2Μείωση κραδασμών ( Μείωση κραδασμών )
3Λειτουργία φλας (Λειτουργίες φλας )
4Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )
5Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )
6Λειτουργία περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
7Active D-Lighting ( Active D-Lighting )
8Έλεγχος εικόνας ( Ρύθμιση ελέγχου εικόνας )
9Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού , ισορροπία λευκού )
10Ποιότητα εικόνας ( Ποιότητα εικόνας )
11Μέγεθος εικόνας ( Μέγεθος εικόνας )
12Περιοχή εικόνας ( Επιλογή περιοχής εικόνας )

13Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )
Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )
14Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( σύνδεση Wi-Fi )
Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου ( Σύνδεση για πρώτη φορά: Σύζευξη )
15Σημείο εστίασης ( Λήψη φωτογραφιών ( b αυτόματη) , λειτουργία περιοχής AF )
16Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )
Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL bracketing )
Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )
17AF παρακολούθησης θεμάτων ( AF παρακολούθησης θεμάτων )
18Αριθμός λήψεων στη σειρά έκθεσης και φλας ( bracketing έκθεσης και φλας )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )
Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL ( ADL bracketing )
Διαφορική έκθεσης HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )
Αριθμός πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

19Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στην κάμερα )
20"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις. Αριθμός εκθέσεων που απομένουν )
21Αριθμός εκθέσεων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )
22Ευαισθησία ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
23Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ο επιλογέας ευαισθησίας ISO )
Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO (Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO )
24Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
25Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( αντιστάθμιση φλας )
26Δείκτης έκθεσης
Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )
Αντιστάθμιση έκθεσης ( Ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης )
Αυτόματο bracketing ( Αυτόματο bracketing )
27Διάφραγμα ( A (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) , M (χειροκίνητο) )
28Ταχύτητα κλείστρου ( S (αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )
29Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας )
30Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) (Κλείδωμα έκθεσης )
31Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (προγραμματισμένη αυτόματα )
32Λειτουργία λήψης ( Ο επιλογέας λειτουργίας )
33Μέτρηση ( Μέτρηση )

34Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )
35Ένδειξη κλειδώματος FV (Κλείδωμα FV )
36Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d3: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )
37Τύπος κλείστρου ( d4: Τύπος κλείστρου )
Αθόρυβη φωτογραφία ( Σιωπηλή φωτογραφία )
38Ανίχνευση τρεμοπαίσματος (Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος )
39Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )
1 εικονίδιο ( Το εικονίδιο 1 )
Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Τοποθέτηση της μπαταρίας και μιας κάρτας μνήμης , Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )
40Προειδοποίηση θερμοκρασίας
41Αγκύλες περιοχής AF (Λειτουργία περιοχής AF )
42Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής ( d7: Εφαρμογή ρυθμίσεων στη ζωντανή προβολή )

Λειτουργία βίντεο

1Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Ηλεκτρονική VR )
2Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο ( Μέγεθος και ρυθμός καρέ/Ποιότητα βίντεο )
3Όνομα αρχείου (Ονομασία αρχείου )
4Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής ( Recorders )
5Ένδειξη εγγραφής ( Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη )
Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" ( Το εικονίδιο 0 )
6Timecode ( Timecode )
7Χρόνος που απομένει ( Εγγραφή βίντεο ( b αυτόματη )
8Λειτουργία απελευθέρωσης (ακίνητη φωτογραφία; Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση καρέ )
9Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )
10Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )
11Απόκριση συχνότητας ( Απόκριση συχνότητας )
12Μείωση θορύβου ανέμου (Μείωση θορύβου ανέμου )
13Ένδειξη επισήμανσης ( g5: Ένδειξη επισήμανσης )