Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εκτός από τα [ Language ] και [ Time zone and date ] στις προεπιλεγμένες τους τιμές. Επίσης γίνεται επαναφορά των πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων καταχωρήσεων που δημιουργούνται από τον χρήστη. Μετά την επαναφορά, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων.
Συνιστούμε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων μενού ] στο μενού ρυθμίσεων προτού εκτελέσετε επαναφορά.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας