Φροντίδα της κάμερας και της μπαταρίας: Προσοχή

Φροντίδα κάμερας

Μην το ρίξεις

Μην ρίχνετε τη φωτογραφική μηχανή ή το φακό και μην τους υποβάλλετε σε χτυπήματα. Το προϊόν μπορεί να δυσλειτουργήσει εάν υποβληθεί σε ισχυρούς κραδασμούς ή κραδασμούς.

Διατηρώ στεγνό

Κρατήστε την κάμερα στεγνή. Η σκουριά του εσωτερικού μηχανισμού που προκαλείται από το νερό στο εσωτερικό της κάμερας μπορεί όχι μόνο να είναι δαπανηρή στην επισκευή αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας

Εάν μεταφέρετε την κάμερα από ένα κρύο μέρος σε ένα ζεστό μέρος ή από ένα ζεστό μέρος σε ένα κρύο μέρος, μπορεί να σχηματιστούν σταγονίδια νερού μέσα και έξω από την κάμερα και να προκαλέσουν ζημιά. Όταν μεταφέρετε την κάμερα σε μέρος με διαφορά θερμοκρασίας, τοποθετήστε τη σε μια θήκη μεταφοράς ή πλαστική σακούλα και σφραγίστε την εκ των προτέρων. Όταν η κάμερα έχει προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, βγάλτε την από την τσάντα και χρησιμοποιήστε την.

Κρατήστε το μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία

Τα στατικά φορτία ή τα μαγνητικά πεδία που παράγονται από εξοπλισμό όπως ραδιοπομποί μπορεί να επηρεάσουν την οθόνη, να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να επηρεάσουν το εσωτερικό κύκλωμα του προϊόντος.

Μην αφήνετε το φακό στραμμένο στον ήλιο

Μην αφήνετε το φακό στραμμένο στον ήλιο ή σε άλλη πηγή ισχυρού φωτός για παρατεταμένες περιόδους. Το έντονο φως μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή να προκαλέσει ξεθώριασμα ή «κάψιμο». Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα ενδέχεται να παρουσιάζουν ένα εφέ λευκού θολώματος.

Λέιζερ και άλλες πηγές έντονου φωτός

Μην κατευθύνετε λέιζερ ή άλλες εξαιρετικά έντονες πηγές φωτός προς το φακό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα εικόνας της κάμερας.

Καθάρισμα

Όταν καθαρίζετε το σώμα της κάμερας, χρησιμοποιήστε έναν φυσητήρα για να αφαιρέσετε απαλά τη σκόνη και τα χνούδια και, στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μετά τη χρήση της κάμερας στην παραλία ή στην παραλία, σκουπίστε τυχόν άμμο ή αλάτι χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρά βρεγμένο σε γλυκό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε καλά την κάμερα.

Καθαρισμός φακού και σκοπεύτρου

Αυτά τα γυάλινα στοιχεία καταστρέφονται εύκολα: αφαιρέστε τη σκόνη και τα χνούδια με έναν φυσητήρα. Εάν χρησιμοποιείτε φυσητήρα αεροζόλ, κρατήστε το δοχείο σε κατακόρυφη θέση για να αποτρέψετε την εκκένωση υγρού που θα μπορούσε να καταστρέψει τα γυάλινα στοιχεία. Για να αφαιρέσετε τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λεκέδες από το φακό, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού φακών σε ένα μαλακό πανί και σκουπίστε προσεκτικά τον φακό.

Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκείτε πίεση στον αισθητήρα εικόνας, να τον σπρώχνετε με εργαλεία καθαρισμού ή να τον εκθέτετε σε ισχυρά ρεύματα αέρα από έναν φυσητήρα. Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα.

Καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας

Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητος καθαρισμός» (Χειροκίνητος καθαρισμός ).

Οι επαφές του φακού

Διατηρήστε τις επαφές του φακού καθαρές. Αποφύγετε να τα αγγίζετε με τα δάχτυλά σας.

Φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο

Για να αποφύγετε τη μούχλα ή το ωίδιο, αποθηκεύστε την κάμερα σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αποθηκεύετε την κάμερα με μπάλες νάφθας ή καμφοράς, δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό ή όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα κοντά σε θερμάστρα ή σε κλειστό όχημα μια ζεστή μέρα. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του προϊόντος.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται, για παράδειγμα, από διαρροή υγρού μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύστε την κάμερα σε πλαστική σακούλα που περιέχει ξηραντικό. Μην αποθηκεύετε, ωστόσο, τη δερμάτινη θήκη της κάμερας σε πλαστική σακούλα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση του υλικού. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό, ξηρό μέρος. Σημειώστε ότι το ξηραντικό χάνει σταδιακά την ικανότητά του να απορροφά την υγρασία και θα πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για να αποφύγετε τη μούχλα ή το ωίδιο, βγάζετε τη φωτογραφική μηχανή από την αποθήκευση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τοποθετήστε την μπαταρία και αφήστε το κλείστρο μερικές φορές.

Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η αφαίρεση της μπαταρίας ενώ η κάμερα είναι ενεργοποιημένη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την πηγή ρεύματος κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή εικόνων.

Οθόνη/σκόπευτρο

 • Οι οθόνες (συμπεριλαμβανομένου του εικονοσκοπίου) είναι κατασκευασμένες με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Τουλάχιστον το 99,99% των εικονοστοιχείων είναι αποτελεσματικά, με όχι περισσότερο από 0,01% να λείπουν ή είναι ελαττωματικά. Επομένως, ενώ αυτές οι οθόνες μπορεί να περιέχουν pixel που είναι πάντα αναμμένα (λευκό, κόκκινο, μπλε ή πράσινο) ή πάντα σβηστό (μαύρο), αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Οι εικόνες που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή δεν επηρεάζονται. Ζητείται η κατανόησή σας.
 • Οι εικόνες στην οθόνη μπορεί να είναι δύσκολο να φαίνονται σε έντονο φως.
 • Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη. Η οθόνη μπορεί να δυσλειτουργήσει ή να υποστεί ζημιά. Η σκόνη ή το χνούδι στην οθόνη μπορεί να αφαιρεθεί με έναν φυσητήρα. Οι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν σκουπίζοντας ελαφρά την οθόνη με ένα μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά. Εάν η οθόνη σπάσει, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή τραυματισμού από σπασμένο γυαλί. Προσέξτε ώστε ο υγρός κρύσταλλος από την οθόνη να μην αγγίξει το δέρμα ή να εισέλθει στα μάτια ή το στόμα.
 • Εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα κατά το καδράρισμα λήψεων στο σκόπευτρο, διακόψτε τη χρήση έως ότου βελτιωθεί η κατάστασή σας:
  • ναυτία, πόνος στα μάτια, κόπωση των ματιών,
  • ζάλη, πονοκέφαλος, δυσκαμψία στον αυχένα ή τους ώμους σας,
  • δυσφορία ή απώλεια συντονισμού χεριού-ματιού, ή
  • ναυτία.
 • Η οθόνη μπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ριπής. Η παρακολούθηση της οθόνης που τρεμοπαίζει μπορεί να σας προκαλέσει αδιαθεσία. Διακόψτε τη χρήση μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή σας.

Έντονα φώτα και θέματα με οπίσθιο φωτισμό

Ο θόρυβος με τη μορφή γραμμών μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να εμφανιστεί σε φωτογραφίες που περιλαμβάνουν έντονα φώτα ή θέματα με οπίσθιο φωτισμό.

Φροντίδα μπαταρίας

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

 • Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, οι μπαταρίες μπορεί να σπάσουν ή να διαρρεύσουν, προκαλώντας τη διάβρωση του προϊόντος. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό μπαταριών:
  • Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία.
  • Οι μπαταρίες μπορεί να είναι ζεστές μετά από παρατεταμένη χρήση.
  • Διατηρείτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας καθαρούς.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες για χρήση σε αυτόν τον εξοπλισμό.
  • Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες και μην τις εκθέτετε σε φλόγα ή υπερβολική θερμότητα.
  • Όταν η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στην κάμερα ή στο φορτιστή, φυλάξτε την σε πλαστική σακούλα ή άλλο μη αγώγιμο δοχείο, έτσι ώστε οι ακροδέκτες να είναι μονωμένοι.
 • Εάν η μπαταρία είναι ζεστή, για παράδειγμα αμέσως μετά τη χρήση, περιμένετε να κρυώσει πριν τη φορτίσετε. Η προσπάθεια φόρτισης της μπαταρίας ενώ η εσωτερική της θερμοκρασία είναι αυξημένη θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μπαταρίας και η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίσει ή να φορτίσει μόνο μερικώς.
 • Εάν η μπαταρία δεν θα χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε τη στη φωτογραφική μηχανή και αφήστε την να λειτουργεί καλά πριν την αφαιρέσετε από την κάμερα για αποθήκευση. Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 15 °C έως 25 °C (59 °F έως 77 °F) . Αποφύγετε ζεστές ή εξαιρετικά κρύες τοποθεσίες.
 • Οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται εντός έξι μηνών από τη χρήση. Κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αχρηστίας, φορτίστε την μπαταρία και χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή για να τη λειτουργείτε σε επίπεδη θέση μία φορά κάθε έξι μήνες προτού την επιστρέψετε σε δροσερό μέρος για αποθήκευση.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία από την κάμερα ή το φορτιστή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Η κάμερα και ο φορτιστής αντλούν ελάχιστα ποσά φόρτισης ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένα και μπορεί να τραβήξουν την μπαταρία σε σημείο που να μην λειτουργεί πλέον.
 • Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 0 °C (32 °F) ή πάνω από 40 °C (104 °F) . Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να βλάψει την μπαταρία ή να βλάψει την απόδοσή της. Φορτίστε την μπαταρία σε εσωτερικούς χώρους σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) . Η μπαταρία δεν θα φορτιστεί εάν η θερμοκρασία της είναι κάτω από 0 °C (32 °F) ή πάνω από 60 °C (140 °F) .
 • Η χωρητικότητα μπορεί να μειωθεί και οι χρόνοι φόρτισης να αυξηθούν σε θερμοκρασίες μπαταρίας από 0 °C (32 °F) σε 15 °C (59 °F) και από 45 °C (113 °F) σε 60 °C (140 °F) .
 • Οι μπαταρίες γενικά παρουσιάζουν πτώση στην ικανότητα φόρτισης σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
 • Οι μπαταρίες γενικά παρουσιάζουν πτώση της διαθέσιμης χωρητικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Η αλλαγή της χωρητικότητας με τη θερμοκρασία αντανακλάται στην οθόνη της στάθμης της μπαταρίας της κάμερας. Ως αποτέλεσμα, η οθόνη της μπαταρίας μπορεί να εμφανίσει πτώση της χωρητικότητας καθώς πέφτει η θερμοκρασία, ακόμα κι αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 • Οι μπαταρίες μπορεί να είναι ζεστές μετά τη χρήση. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από την κάμερα.

Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη χρήση

Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρήση. Η παρεχόμενη μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αποστολή.

Έτοιμες ανταλλακτικές μπαταρίες

Πριν τραβήξετε φωτογραφίες, ετοιμάστε μια εφεδρική μπαταρία και διατηρήστε την πλήρως φορτισμένη. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί να είναι δύσκολο να αγοράσετε ανταλλακτικές μπαταρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχετε έτοιμες πλήρως φορτισμένες εφεδρικές μπαταρίες τις κρύες μέρες

Οι μερικώς φορτισμένες μπαταρίες ενδέχεται να μην λειτουργούν τις κρύες μέρες. Σε κρύο καιρό, φορτίστε μια μπαταρία πριν από τη χρήση και κρατήστε μια άλλη σε ζεστό μέρος, έτοιμη να την αντικαταστήσετε αν χρειαστεί. Μόλις ζεσταθεί, μια κρύα μπαταρία μπορεί να ανακτήσει μέρος της φόρτισής της.

Επίπεδο μπαταρίας

 • Η επανειλημμένη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κάμερας όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί πλήρως πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση.
 • Μια αξιοσημείωτη πτώση του χρόνου που μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διατηρεί το φορτίο της όταν χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου υποδηλώνει ότι χρειάζεται αντικατάσταση. Αγοράστε μια νέα επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε πλήρως φορτισμένες μπαταρίες

Η συνέχιση της φόρτισης της μπαταρίας μετά την πλήρη φόρτισή της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μπαταρίας.

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών

Ανακυκλώστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, φροντίζοντας πρώτα να μονώσετε τους ακροδέκτες με ταινία.

Χρήση του φορτιστή

 • Μην μετακινείτε το φορτιστή και μην αγγίζετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να έχει ως αποτέλεσμα ο φορτιστής να δείξει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η μπαταρία είναι μόνο μερικώς φορτισμένη. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία για να ξεκινήσει ξανά η φόρτιση.
 • Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες του φορτιστή. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και ζημιά στον φορτιστή.
 • Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.
 • Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μπαταριών MH-32 μόνο με συμβατές μπαταρίες.
 • Μη χρησιμοποιείτε φορτιστές με ζημιές που αφήνουν το εσωτερικό εκτεθειμένο ή που παράγουν ασυνήθιστους ήχους όταν χρησιμοποιούνται.

 • Τα σύμβολα σε αυτό το προϊόν αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα:
  m AC, p DC, q Εξοπλισμός Κατηγορίας II (η κατασκευή του προϊόντος είναι διπλής μόνωσης)

Χρήση του μετασχηματιστή φόρτισης AC

 • Μην μετακινείτε την κάμερα και μην αγγίζετε την μπαταρία κατά τη φόρτιση. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης θα μπορούσε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να έχει ως αποτέλεσμα η κάμερα να δείξει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η μπαταρία είναι μόνο μερικώς φορτισμένη. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον προσαρμογέα για να ξεκινήσει ξανά η φόρτιση.
 • Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες του προσαρμογέα. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και ζημιά στον φορτιστή.
 • Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα όταν δεν χρησιμοποιείται.
 • Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με ζημιές που αφήνουν το εσωτερικό εκτεθειμένο ή που παράγουν ασυνήθιστους ήχους όταν χρησιμοποιούνται.

 • Τα σύμβολα σε αυτό το προϊόν αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα:
  m AC, p DC, q Εξοπλισμός Κατηγορίας II (η κατασκευή του προϊόντος είναι διπλής μόνωσης)