γ2: Χρονοδιακόπτης

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε το μήκος της καθυστέρησης απελευθέρωσης κλείστρου, τον αριθμό των λήψεων και το διάστημα μεταξύ των λήψεων στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη ]Επιλέξτε το μήκος της καθυστέρησης λήψης.
[ Αριθμός βολών ]Πατήστε 1 και 3 για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης. επιλέξτε από τιμές από 1 έως 9.
[ Διάστημα μεταξύ βολών ]Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των βολών όταν το [ Αριθμός βολών ] είναι μεγαλύτερο από 1.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας