Ηλεκτρονικό VR

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική μείωση κραδασμών στη λειτουργία βίντεο ( Ηλεκτρονικό VR ).