Έλεγχος παραμόρφωσης

  1. Κουμπί G
  2. N μενού ρετουσάρισμα

Δημιουργία αντιγράφων με μειωμένη περιφερειακή παραμόρφωση. Αυτό μπορεί να μειώσει την παραμόρφωση της κάννης σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ευρυγώνιους φακούς ή την παραμόρφωση του μαξιλαριού καρφίτσας σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με τηλεφακούς. Επιλέξτε [ Auto ] για να επιτρέψετε στην κάμερα να διορθώσει αυτόματα την παραμόρφωση και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε λεπτές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα. Επιλέξτε [ Manual ] για να μειώσετε την παραμόρφωση χειροκίνητα.

  • Το εφέ μπορεί να προβληθεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας.
  • Σημειώστε ότι το [ Manual ] πρέπει να χρησιμοποιείται με αντίγραφα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την επιλογή [ Auto ] και με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χρησιμοποιώντας την επιλογή [ Auto distortion Control ] στο μενού λήψης φωτογραφιών. Ο χειροκίνητος έλεγχος παραμόρφωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω σε αντίγραφα που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το [ Manual ].
  • Πατήστε 4 για να μειώσετε την παραμόρφωση του μαξιλαριού, 2 για να μειώσετε την παραμόρφωση της κάννης.
  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το ρετουσαρισμένο αντίγραφο.

Έλεγχος παραμόρφωσης

Σημειώστε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα ελέγχου παραμόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή περισσότερων από τις άκρες.