Ποιότητα εικόνας

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα " Ποιότητα εικόνας " στο μενού " i " ( Ποιότητα εικόνας ).