Συμβατοί φακοί και αξεσουάρ

Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους φακούς βάσης Z.


Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακού περιλαμβάνει "NIKKOR Z".

Συμβατοί φακοί βάσης F

Οι φακοί βάσης F μπορούν να τοποθετηθούν σε κάμερες με βάση Z χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα βάσης FTZ.

  • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες για τους φακούς βάσης F που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάμερες με βάση Z και για τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν μπορείτε να βρείτε στους Συμβατούς φακούς βάσης F, που διατίθενται από το Κέντρο λήψης της Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html