ισορροπία του λευκού χρώματος

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε την ισορροπία λευκού για βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που είναι επιλεγμένη αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Ισορροπία λευκού ).