Παρουσίαση διαφανειών

  1. Κουμπί G
  2. D μενού αναπαραγωγής

Προβολή παρουσίασης διαφανειών. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί. Οι εικόνες στο φάκελο που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Φάκελος αναπαραγωγής ] ( Φάκελος αναπαραγωγής ) θα εμφανίζονται μία προς μία με τη σειρά που έχει εγγραφεί.

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Έναρξη ]Ξεκινήστε την προβολή διαφανειών.
[ Τύπος εικόνας ]
  • Επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που εμφανίζεται.
  • Επιλέξτε [ Κατά βαθμολογία ] για να δείτε μόνο φωτογραφίες με επιλεγμένες βαθμολογίες. Επισημάνετε τις αξιολογήσεις και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ).
[ Διάστημα καρέ ]Επιλέξτε πόσο καιρό θα εμφανίζεται κάθε εικόνα.

Προβολή διαφανειών

Για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών, επισημάνετε [ Έναρξη ] και πατήστε J . Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν ενώ η προβολή διαφανειών βρίσκεται σε εξέλιξη:

Προς τηνΠεριγραφή
Μεταπήδηση προς τα πίσω/πήδησε μπροστάΠατήστε 4 για να επιστρέψετε στο προηγούμενο καρέ, 2 για να μεταβείτε στο επόμενο καρέ.
Δείτε επιπλέον πληροφορίες φωτογραφίαςΠατήστε 1 ή 3 για να επιλέξετε τις πληροφορίες φωτογραφίας που εμφανίζονται. Για απόκρυψη πληροφοριών φωτογραφίας, επιλέξτε [ Κανένα (μόνο εικόνα) ].
ΠαύσηΠατήστε το J για παύση της προβολής διαφανειών. Για επανεκκίνηση, επισημάνετε [ Επανεκκίνηση ] και πατήστε J .
Ρύθμιση έντασηςΠατήστε X για να αυξήσετε την ένταση, W ( Q ) για να μειώσετε.
Βγείτε στο μενού αναπαραγωγήςΠατήστε G για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών και να επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής.
Έξοδος στη λειτουργία αναπαραγωγήςΠατήστε K για να τερματίσετε την προβολή διαφανειών και να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.
Συνέχιση των γυρισμάτωνΠατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης.

Ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όταν τελειώνει η εκπομπή. Για επανεκκίνηση, επισημάνετε [ Επανεκκίνηση ] και πατήστε J . Για να τερματίσετε την εκπομπή, επισημάνετε [ Έξοδος ] και πατήστε J .