Υψηλό ISO NR

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Μειώστε τον "θόρυβο" (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση) σε βίντεο που έχουν εγγραφεί σε υψηλές ευαισθησίες ISO ( Υψηλό ISO NR ).