Περικοπή βίντεο

  1. Κουμπί G
  2. N μενού ρετουσάρισμα

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το ανεπιθύμητο υλικό ( Επιλέξτε σημείο έναρξης/λήξης ).