Διόρθωση κόκκινων ματιών

 1. Κουμπί G
 2. N μενού ρετουσάρισμα

Διορθώστε τα «κόκκινα μάτια» που προκαλούνται από το φως από το φλας που αντανακλάται από τους αμφιβληστροειδή των θεμάτων πορτρέτου.

 • Η διόρθωση κόκκινων ματιών είναι διαθέσιμη μόνο με φωτογραφίες που λαμβάνονται με φλας.
 • Τα κόκκινα μάτια που δεν μπορούν να εντοπιστούν από την κάμερα δεν θα διορθωθούν.
 • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το ρετουσαρισμένο αντίγραφο.

Διόρθωση κόκκινων ματιών

 • Σημειώστε τα εξής:
  • Η διόρθωση κόκκινων ματιών μπορεί να μην παράγει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
  • Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η διόρθωση κόκκινων ματιών μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήματα της εικόνας που δεν επηρεάζονται από τα κόκκινα μάτια.
 • Ελέγξτε προσεκτικά την προεπισκόπηση πριν συνεχίσετε.