Έκδοση υλικολογισμικού

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας. Εάν υπάρχει νέο υλικολογισμικό για την κάμερα σε κάρτα μνήμης, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της κάμερας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε υπολογιστή είτε έξυπνη συσκευή.

  • Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή : Μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει νέα έκδοση υλικολογισμικού στο Κέντρο λήψης της Nikon. Για τη διαδικασία ενημέρωσης, ανατρέξτε στον ιστότοπο λήψης υλικολογισμικού.
  • Όταν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη συσκευή : Εάν η κάμερα και η έξυπνη συσκευή σας έχουν ήδη αντιστοιχιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SnapBridge , η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει όταν υπάρχει νέο υλικολογισμικό για την κάμερά σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταφέρετε το υλικολογισμικό στην κάρτα μνήμης της κάμερας χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή σας. Για τη διαδικασία ενημέρωσης, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής SnapBridge . Ο χρόνος της ειδοποίησης μπορεί να διαφέρει από τον χρόνο κυκλοφορίας της ενημέρωσης στο Κέντρο λήψης της Nikon.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας