Φωτεινότητα σκοπεύτρου

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων
  • Προσαρμόστε τη φωτεινότητα του εικονοσκοπίου. Η [ Φωτεινότητα του σκοπεύτρου ] μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το εικονοσκόπιο είναι η ενεργή οθόνη. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη ή όταν έχει επιλεγεί το [ Monitor only ] για λειτουργία οθόνης.
  • Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την αποστράγγιση της μπαταρίας.
ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Αυτόματο ]Η φωτεινότητα του εικονοσκοπίου ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
[ Εγχειρίδιο ]Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χειροκίνητα. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας