Μείωση κραδασμών

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί η μείωση κραδασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “ Αμείωση κραδασμών ” στο “ Μενού i ” ( Απόσβεση κραδασμών ).