Ονομασία αρχείων

 1. Κουμπί G
 2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ονόματα αρχείων που αποτελούνται από "DSC_" ακολουθούμενα από έναν τετραψήφιο αριθμό και μια επέκταση τριών γραμμάτων. Το [ File Naming ] χρησιμοποιείται για την επιλογή τριών γραμμάτων για την αντικατάσταση του τμήματος "DSC" του ονόματος αρχείου. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ).

Ονόματα αρχείων

 • Τα ονόματα αρχείων έχουν τη μορφή "DSC_nnnn.xxx". Το nnnn είναι ένας αριθμός από το 0001 έως το 9999. Το xxx είναι μία από τις ακόλουθες επεκτάσεις, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν επιλεγεί για την ποιότητα εικόνας και τον τύπο αρχείου:
  • NEF: Ακατέργαστες φωτογραφίες
  • JPG: JPEG (λεπτές, κανονικές ή βασικές) φωτογραφίες
  • MOV: βίντεο MOV
  • MP4: MP4 βίντεο
  • NDF: Δεδομένα αναφοράς Dust off
 • Οι εικόνες που δημιουργούνται με το [ Adobe RGB ] επιλεγμένο για το [ Χρωματικός χώρος ] έχουν ονόματα αρχείων της μορφής «_DSCnnnn.xxx».
 • Σε κάθε ζεύγος φωτογραφιών που εγγράφονται σε ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας RAW+JPEG, οι εικόνες RAW και JPEG έχουν τα ίδια ονόματα αρχείων αλλά διαφορετικές επεκτάσεις.