Εμπορικά σήματα και άδειες

  • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.
  • Τα Windows είναι είτε σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
  • Οι επωνυμίες Apple ® , App Store ® , τα λογότυπα της Apple , το iPhone ® , το iPad ® , το Mac και το macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που είναι κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
  • Το Android, το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από εργασία που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από την Google και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια αναφοράς Creative Commons 3.0.
  • Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems , Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.
  • Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
  • Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τη Nikon γίνεται κατόπιν άδειας.
  • Το Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
  • Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο ή η άλλη τεκμηρίωση που παρέχεται με το προϊόν Nikon σας είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
  • Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα προϊόν Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Άδεια FreeType (FreeType2)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια MIT (HarfBuzz)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματικά δικαιώματα © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Άδεια βάσης δεδομένων Unicode ® χαρακτήρων (Βάση δεδομένων χαρακτήρων Unicode ® )

Το λογισμικό για αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Unicode ® Character Database License. Οι όροι της άδειας χρήσης λογισμικού έχουν ως εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ
Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2019 Unicode, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Διανέμεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης στο
https://www.unicode.org/copyright.html .
Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο των αρχείων δεδομένων Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (τα «Αρχεία Δεδομένων») ή του λογισμικού Unicode και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό») για να διαχειρίζεται τα Αρχεία Δεδομένων ή Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής και/ή πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού και να επιτρέπεται σε άτομα στα οποία παρέχονται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό να κάνουν έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι είτε

(i) αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζεται με όλα τα αντίγραφα των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού ή
(ii) αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άδειας εμφανίζονται στη σχετική Τεκμηρίωση.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Άδεια χαρτοφυλακίου AVC Patent

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ

(i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC ("AVC VIDEO") ΚΑΙ/Η
(ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΛΗΨΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ AVC VIDEO.

ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ή ΘΑ ΥΠΟΝΟΗΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC
ΔΕΙΤΕ https://www.mpegla.com